Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 januari 2023
Bezwaarprocedures rondom woningbouw aan banden gelegd
Veel van de punten die de NEPROM heeft aangedragen zijn terug te zien in de aangekondigde plannen van De Jonge om de woningbouw te versnellen.

Op 19 januari 2023 presenteerde de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo De Jonge, het 'Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw' aan de Tweede Kamer. Volgens De Jonge valt de meeste winst te behalen in de voorbereidingsfase; daar zit de grootste vertraging. Een van de aangekondigde plannen is het versnellen van de procedures rondom woningbouw.

"Het is goed om te zien dat de minister het belang van versnelling van woningbouwprocedures onderkent", meldt Desirée Uitzetter, NEPROM-voorzitter. De NEPROM heeft in september 2022 het rapport 'Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures' uitgebracht met concrete adviezen hoe vertraging door bezwaarprocedures kan worden voorkomen. Veel van de punten die de NEPROM heeft aangedragen zijn terug te zien in de aangekondigde plannen van De Jonge, zo ook benoemd in zijn brief van 18 januari waarin hij een reactie formuleert op het door NEPROM uitgebrachte rapport. Het gaat daarbij onder andere om beroep in één instantie voor aangewezen categorieën projecten, het behoud van de beslistermijn van zes maanden uit de Crisis- en herstelwet en het afbakenen van het begrip participatie in de Omgevingswet.

"De NEPROM benadrukt het algemeen maatschappelijk belang van voldoende woningbouw. Met het huidige woningtekort kan niemand het zich permitteren dat projecten vertraagd worden. Het is daarom goed dat de minister zich niet alleen richt op juridische procedures, maar dat hij met zijn brede 'Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw' echt inzet op het rap tot stand brengen en uitvoeren van woningbouwprojecten, zoals wij in ons rapport adviseren", aldus Uitzetter. In het actieplan wordt behalve op aanpassing van wet- en regelgeving ook ingezet op efficiëntere werkwijzen en versterking van capaciteit, meer regie en samenwerking en een stimulans voor innovatie en industrieel bouwen. Ook hier is specifieke input van de NEPROM terug te vinden.                            

Met publicaties over het 'Didam-arrest', het rapport 'Versnellen voorfase gebiedsontwikkeling: hoe dan?' en kennisprogramma's als het Lente-akkoord 2.0 en Stedelijke Transformatie draagt de NEPROM met samenwerkingspartners bij aan de uitvoering van het actieplan. "Graag blijven we ons met anderen inzetten voor dit belangrijke thema'', voegt Uitzetter toe.     

Via deze link kun je bij Vastgoedjournaal ook een uitgebreide reactie op De Jonge zijn plannen te lezen.   

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/woningbouw4.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/woningbouw4.jpg

Tags