Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 februari 2024
Bibob-update
Er is een nieuwe regeling van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) gepubliceerd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een nuttig advies uitgebracht over het concept van deze regeling.

Recent hebben zich relevante ontwikkelingen voorgedaan in de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Initiatiefnemers kunnen op grond van deze wet bijvoorbeeld gescreend worden bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een gemeente controleert dan of zij door het verstrekken van de vergunning geen criminele activiteiten faciliteert. NEPROM staat achter het doel van de wet maar vindt wel dat, uit privacy- en proportionaliteits-overwegingen, de juiste balans gezocht moet worden bij het soort en aantal gegevens dat wordt opgevraagd.

Nieuwe Bibob-formulieren 
De nieuwe regeling Bibob-formulieren 2024 is gepubliceerd. De (on)mogelijkheden van een gemeente om een eigen vragenlijst vast te stellen en/of vragen te herformuleren, is niet veranderd. Ook de documenten waarnaar gevraagd kan worden is niet gewijzigd dan wel verminderd.

Advies Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
De AP heeft een interessant advies uitgebracht over het concept van de regeling. Vermeldenswaardig is dat de AP overweegt dat “de noodzaak van het opvragen een aantal gegevens niet zonder meer vast staat." Dat gaat om de gegevens die niet in art. 7a lid 2 Wet Bibob staan. Dit blijft voor gemeenten een punt van aandacht. NEPROM gaat hierover graag in gesprek met hen. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(28).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(28).png

Tags