Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
1 november 2012
Bijeenkomst: ontvlechten PPS bij gebiedsontwikkeling
Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling: oude verbanden ontvlechten en nieuwe opbouwen. Hoe pak je dat aan?

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling:
oude verbanden ontvlechten en nieuwe opbouwen

Datum: 6 februari van 13.00 tot 17.00
Locatie: Utrecht LaVie
Aanmelden: via e-mail of klik op de knop voor het aanmeldformulier

aanmelden

In het decennium voor de crisis heeft integrale gebiedsontwikkeling een hoge vlucht genomen. Publieke en private partijen hebben op veel locaties de handen ineen geslagen en gezamenlijke strategieën ontwikkeld om gebieden een nieuwe toekomst te geven. Die strategische samenwerking is op verschillende manieren vormgegeven en geformaliseerd. Op een fors aantal grotere locaties is gekozen voor een publiek-private samenwerking in de vorm van een gezamenlijke Grondexploitatiemaatschappij (GEM). Gezamenlijke grondverwerving, planontwikkeling én exploitatie zijn daarbij, afhankelijk van voorgeschiedenis en de omstandigheden, in juridische contracten vastgelegd. Het uitgangspunt was steeds: door publieke en private belangen zoveel mogelijk gelijk te richten wordt snelheid in het ontwikkelproces gebracht.

Van obstakel naar springplank
Wat aanvankelijk een mooi uitgangspunt leek, blijkt juist in tijden van tegenslag en sterke marktveranderingen soms een groot obstakel te zijn. Het lukt niet of nauwelijks om van koers te veranderen en de gebiedsontwikkeling op gang te houden of weer aan de praat te krijgen. Die belemmeringen zitten onder meer in lange besluitvormingsprocessen, lastige onderlinge afhankelijkheden en verschillen in belangen tussen overheid en markt. Soms blijkt het nodig om de samenwerking op een andere, veel minder intensieve manier in te richten of zelfs te beëindigen. Het vormgeven van dat proces van ontvlechten is niet eenvoudig. Het verschil in belangen, de onderlinge argwaan, de angst om de ander inzicht te geven in de eigen positie en een gebrek aan communicatieve vaardigheden, het zijn allemaal elementen waar je mee te maken krijgt in dat proces. Op verschillende plaatsen wordt gaande weg ervaring opgedaan met dit lastige traject. Bij twee grote gebiedsontwikkelingen is dat proces in de afgelopen periode afgerond: Meerstad in Groningen en Schuytgraaf in Arnhem.

Lessen uit het verleden
De direct verantwoordelijken in dit traject willen hun ervaringen met u delen. Ze geven inzicht in hoe het proces is vormgegeven, om welke feitelijkheden het ging en op welke wijze men in dit proces voortgang kon boeken en besluiten kon nemen. Voor iedereen die de situatie herkent waar oude samenwerkingsvormen tussen publiek en privaat bij gebiedsontwikkelingen niet meer werken, is deze bijeenkomst de kans om van anderen te leren en om met anderen die in een vergelijkbare positie zitten ervaringen te delen.

De blik op de toekomst
Ondanks de crisis gaat het leven door. Bij verschillende gebiedsontwikkelingen wordt, met de lessen uit het verleden in het achterhoofd, gewerkt aan nieuwe verhoudingen. Een van de grote gebiedsontwikkelingen voor de komende jaren is de Bloemendalerpolder. Een locatie voor enige duizenden woningen waarbij vijf overheden en zes marktpartijen zijn betrokken en waar grote grondposities zijn verworven. Ook hier wordt met een GEM gewerkt, maar louter met private partijen als partner. Binnen de harde kaders van de overheden. Hoor uit eerste hand hoe de ervaringen uit het verleden zijn verwerkt om meer succes in de toekomst te verkrijgen.

Sprekers en gespreksleider

Bert PopkenMargreet van GastelEllen MasselinkHarm JanssenJan Fokkema

Bert Popken
, Concerndirecteur, gemeente Groningen en betrokken bij Meerstad Groningen
Margreet van Gastel, Wethouder recreatie, ruimte, milieu en grondzaken en betrokken bij Schuytgraaf Arnhem
Ellen Masselink, directeur nieuwe allianties AM: namens de marktpartijen betrokken bij de ontvlechting van Meerstad en Schuytgraaf
Harm Janssen, directeur Ontwikkeling, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. regio Noord-West
Jan Fokkema, directeur NEPROM en gespreksleider

De vorm
Deze bijeenkomst is bedoeld voor projectdirecteuren en projectmanagers bij gebiedsontwikkeling en bestuurders, van publieke en private zijde. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om een goede discussie mogelijk te maken. Na enkele korte presentaties gaan we het gesprek aan met de sprekers en onderling. Een gesprek op basis van vertrouwen. Samen op zoek naar lessen uit het verleden, de aanpak om onderlinge afhankelijkheden te beperken en de weg naar betere gebiedsontwikkeling.

Datum: 6 februari van 13.00 tot 17.00
Locatie: Utrecht LaVie

Aanmelden via dit formulier, via e-mail of neem contact op met Nicolette Klein Bog (070-386 62 64)

aanmelden
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/gebiedsontwikkeling.jpg

Tags