Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
23 oktober 2019
Bijeenkomst Termijnregeling gestapelde bouw
Op 15 oktober heeft bij de NEPROM een gesprek plaatsgevonden met SWK en een aantal andere NEPROM-leden over de termijnregeling gestapelde bouw. Er is afgesproken verschillende maatwerk termijnschema's van casussen te evalueren om te onderzoeken of een verbeterde aanpak mogelijk is.

Eerst een aantal lagen de grond in leidt vaker tot hoge kosten aan het begin van een project die door de standaard termijnregeling niet gedekt worden, oftewel tot extra voorfinancieringskosten voor de ontwikkelaar. Het samen verkennen welke maatwerkoplossingen beter aansluiten bij de huidige praktijk van complexe binnenstedelijke ontwikkeling kan leiden tot een betere aanpak. Deelnemende partijen hebben aan de hand van enkele casusprojecten hier een open gesprek over gevoerd.

Meer issues in binnenstedelijk gebied leiden tot oplopende benodigde voorfinanciering. Bijvoorbeeld wanneer voorafgaand aan nieuwbouw eerst gesloopt moet worden, of in een dijklichaam moet worden gegraven. Maar ook vaker toepassen van modulair bouwen, waarbij kosten voor prefab elementen eerder gemaakt worden, kan leiden tot een grotere behoefte aan voorfinanciering. Met het oog op de toekomst issues waar misschien een betere maatwerkoplossing of aanpak voor gevonden kan worden.

Vervolg
Er is afgesproken verschillende maatwerk termijnschema's van casussen te evalueren om te onderzoeken of een verbeterde aanpak mogelijk is. Deze evaluaties worden in januari voltooid en in een vervolgbijeenkomst in het voorjaar met elkaar besproken.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Flat%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Flat%20klein.png

Tags