Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/stedelijke_transformatie_tekort.jpg
Nieuws
16 september 2022
Bijeenkomsten Stedelijke Transformatie
Als mede-initiatiefnemer van het programma Stedelijke Transformatie zetten we de activiteiten voor de komende periode voor je op een rijtje.

Het programma Stedelijke Transformatie organiseert regelmatig interessante activiteiten. Als mede-initiatiefnemer van dit programma zetten we ze graag voor je op een rijtje. We nodigen je van harte uit om deel te nemen en/of om je collega's hierop te wijzen. 

Kwaliteit bij transformatieopgave – werkbezoek Almere 
Donderdag 22 september, 10.00 – 13.00 uur 
Om in te spelen op de wijzigende demografische opbouw en de veranderende behoeften aan woningen en voorzieningen (onderwijs, cultuur en bevolkingsvolgende voorzieningen), zijn investeringen nodig. Zeker voor een new town als Almere is dat een enorme opgave. Tijdens dit werkbezoek in Almere leer je hoe de stad Almere de verdichtingsopgave benut als kwaliteitsslag voor de bestaande stad. Meer informatie en aanmelden via deze link

Bouwlogistiek bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen – online 
Dinsdag 27 september, 15.3017.00 uur 
Bouwlogistiek heeft grote impact op de omgeving. Omwonenden kunnen overlast ervaren en de verkeersveiligheid kan onder druk komen te staan. Daarnaast zorgt bouwlogistiek voor uitstoot van onder andere stikstof, fijnstof en CO2. Door een toename van modulaire bouw zijn voertuigen bovendien groter geworden. Tijdens deze online themabijeenkomst ontdek je hoe efficiënte bouwlogistiek overlast kan beperken en kan zorgen voor een verlaging van de bouwkosten. Meer informatie en aanmelden via deze link

Transformatie winkelgebieden – projectbezoek Schalkwijk Haarlem 
Vrijdag 7 oktober, 10.00 – 12.30 uur 
Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Bij deze leegstand spelen niet alleen vraagstukken rondom een verschraling van het kwalitatieve aanbod, maar ook effecten op bijvoorbeeld leefbaarheid en veiligheid. Transformatie van gebieden is een pijler om deze problematieken tegen te gaan. Tijdens deze bijeenkomst in Schalkwijk Haarlem is er aandacht voor de landelijke transformatieopgave in winkelgebieden en wordt ingezoomd op de aanpak in Schalkwijk, inclusief een rondrondleiding. Meer informatie en aanmelden via deze link

Programmabijeenkomst: samenwerken aan de transformatieopgave (Amersfoort) 
Dinsdag 11 oktober, 13.00 – 17.00 uur  
De jaarlijkse programmabijeenkomst staat in het teken van het wegnemen van barrières en het doorgronden van oplossingen. Aandacht is er voor het belang van tijd, samenwerking, het verenigen van belangen en participatie. Natuurlijk is er volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van je netwerk. Meer informatie en aanmelden via deze link

NB: De programmabijeenkomst is exclusief voor betrokkenen bij de deelnemende projecten aan het programma, maar omdat de uitnodiging hiervoor niet altijd goed bij de marktpartijen terecht lijkt te komen, brengen we ook deze expliciet onder de aandacht.  

Kansen voor conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden – werkbezoek (n.t.b.) 
Donderdag 17 november, 11.00 – 13.00 uur 
Olga Görts, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen deelt haar kennis over conceptueel bouwen. Zij vertelt over de mogelijkheden van conceptueel bouwen in binnenstedelijke gebieden en welke kansen dit biedt voor verschillende maatschappelijke opgaven. Je gaat op bezoek bij een conceptuele bouwer die actief is op binnenstedelijke locaties. Daar kun je het productieproces van dichtbij bekijken. Meer informatie en aanmelden in deze link

Bekijk het actuele overzicht van bijeenkomsten op de website van het programma Stedelijke Transformatie. 

 


Tags