Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/banners/manifest-banner.jpg
Nieuws
9 juni 2017
Binnenstedelijke transformatie: meer kennis en praktijkervaring is cruciaal
Met de ondertekening van het Manifest is het gevoel van urgentie sterk toegenomen: het is alle hens aan dek.

Met de ondertekening van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties is het gevoel van urgentie sterk toegenomen. Het is alle hens aan dek om een groot deel van de toekomstige woningvraag in bestaand stedelijk gebied te kunnen oplossen. Er is geld nodig, veel geld. Maar dat is niet het enige. Het is cruciaal om kennis te vergroten en om praktijkervaring op te doen. Dat bleek tijdens de kick-off bijeenkomst intensiveringsprogramma binnenstedelijke gebiedstransformatie.

Het ondertekenen van een Manifest is één ding, zorgen dat er vervolgens ook iets gebeurt is een tweede. Wat kunnen we nu concreet gaan doen om te zorgen dat de volle aandacht uitgaat naar binnenstedelijke gebiedstransformatie en hoe kunnen we de binnenstedelijke gebiedstransformatie concreet gaan aanpakken? Die vragen stonden centraal tijdens de kick-off bijeenkomst op 15 mei met vertegenwoordigers van marktpartijen en overheden.

Praktische insteek
Duidelijk is dat niemand zit te wachten op “papier verplaatsen”. Het moet vooral praktisch zijn. Eén van de grootste knelpunten is dat er heel veel geld nodig is om een aanzienlijk deel van de toekomstige woningbehoefte via binnenstedelijke gebiedstransformatie te realiseren. Er moet dus worden nagedacht over mogelijkheden van subsidie of financiële arrangementen.

Privaat geld beschikbaar krijgen
Er is privaat geld beschikbaar en ook overheden hebben geld. De uitdaging is om dit beschikbaar te krijgen voor binnenstedelijke transformatie. Belangrijke vragen hierbij zijn: wie kan welke investeringen doen, hoe kunnen de risico’s tussen publiek en privaat verdeeld worden en onder welke condities?

Praktijkervaring opdoen
De problemen bij binnenstedelijke gebiedstransformatie zijn divers, evenals de mogelijke oplossingen. Dat betekent dat maatwerk nodig is. Om te onderzoeken welke oplossingen waar werken, moet dit in de praktijk worden uitgeprobeerd. Volgens de aanwezigen kan dit het beste op regionaal schaalniveau worden georganiseerd in plaats van lokaal of landelijk. Op andere dossiers, zoals woningbouwprogrammering en de aanpak van bedrijventerreinen wordt al veel regionaal samengewerkt en dit blijkt vruchten af te werpen.

Kennis ontwikkelen en delen
In de crisis is een hele generatie professionals bijna weggevaagd. Zowel bij gemeenten als bij marktpartijen moet dit weer helemaal worden opgebouwd. Het heeft de voorkeur om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande kaders. Naast het versterken van het bestaande opleidingenaanbod en het breed toegankelijk maken van beschikbare kennis vindt men het zinvol een ‘community’ op te richten waarin mensen die bezig zijn met een bepaald onderwerp in themagroepen hun kennis en ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Eigen dynamiek
Qua organisatie komen er verschillende opties voorbij. Men wil voorkomen dat het te abstract wordt en te weinig meerwaarde heeft. Daarom hebben de aanwezigen een langlopend programma voor ogen met korte termijn projecten, zowel themagericht als regiogericht. De wens is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande netwerken zonder daar onderdeel van te worden. Er is wel behoefte aan een eigen “kop” en dynamiek.