Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 februari 2014
Blok scherpt EPC-norm aan vanaf 2015
Per 1 januari 2015 geldt als norm voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,4 of lager. Tevens moet de energieprestatie van nieuwe utiliteitsbouw dan 50 procent beter zijn dan in 2007.

Per 1 januari 2015 geldt als norm voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,4 of lager. Tevens moet de energieprestatie van nieuwe utiliteitsbouw dan 50 procent beter zijn dan in 2007. Minister Blok voert hiermee de motie uit die de Tweede Kamer op 19 december 2013 aannam.

Kamerleden Jansen en Monasch verzochten de Tweede Kamer in hun motie van 19 december om de voorgenomen aanscherping niet uit te stellen – zoals de regering voorstelde – maar conform planning in te laten gaan op 1 januari 2015.

De Tweede Kamer nam deze motie eind vorig jaar aan. Nu laat minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer weten de motie uit te voeren. Voor woningen wordt de EPC per 1 januari verlaagd van 0,6 naar 0,4. Maar ook de eisen voor utiliteitsbouw scherpt de minister aan, al werd daar in de motie niet om gevraagd. Voor utiliteitsbouw geldt vanaf 1 januari 2015 de eis dat de energieprestatie 50 procent beter is dan in 2007.

“Ik zal met de marktpartijen overleggen hoe deze aanscherping zo effectief mogelijk kan worden doorgevoerd. Tegelijkertijd wil ik samen met de marktpartijen verkennen of en in hoeverre een alternatieve route op weg naar daadwerkelijke (bijna)-energieneutrale nieuwbouw per 2020 mogelijk is”, zo schrijft de minister in de kamerbrief. Hij geeft daarbij ook aan te willen bekijken of de bepalingsmethode voor de EPC kan worden verbeterd.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/stef-blok.jpg

Tags