Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 oktober 2014
Blok versoepelt overgangsregeling schenkingsvrijstelling
De NEPROM vroeg om aandacht voor consequenties van afschaffen vrijstelling in schenkbelasting (100.000 euro) voor nieuwbouw.
Afgelopen zomer vroeg de NEPROM aan het ministerie van BZK om aandacht voor de consequenties van het afschaffen van de vrijstelling in de schenkbelasting (100.000 euro) voor de nieuwbouw. 

Nieuwbouwwoningen waarvoor voor 1 januari 2015 nog niet voldoende bouwtermijnen zijn verstreken dreigden deels buiten de boot te vallen. Vorige week zond minister Blok een brief naar de Tweede Kamer waarin hij aankondigt hiervoor een versoepeling aan te zullen brengen, zodat de vrijstelling voor deze woningen (waarvan het koopcontract voor 1 januari 2015 gepasseerd is) ook van toepassing wordt voor besteding van het resterende bedrag in 2015.

Binnenkort zullen de voorwaarden worden uitgewerkt in een beleidsbesluit. De NEPROM is verheugd over deze overgangsregeling.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/stef-blok.jpg

Tags