Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
7 maart 2024
Bouwlawaai in de gemeente Amsterdam
Om geluidshinder voor de omgeving bij bouwactiviteiten in Amsterdam te beperken ligt er een concept Afwegingskader Bouwlawaai ter inspraak. NEPROM vraagt haar leden om input te leveren die zij kan gebruiken bij haar reactie.

Het concept Afwegingskader Bouwlawaai van de gemeente Amsterdam ligt ter inspraak. Een reactie indienen is mogelijk tot en met 25 maart 2024. NEPROM vraagt meer achtergrondinformatie van haar leden om tot een reactie te komen.

Het doel van het (concept)beleidsdocument is om geluidhinder voor de omgeving bij bouwactiviteiten zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft gevolgen voor bouwprojecten. Bij bouwwerkzaamheden in de avond en nacht moeten de beste beschikbare stille technieken worden toegepast. Op zon- en feestdagen moet er sprake zijn van een technische of een maatschappelijke noodzaak om te werken. Bij veel geluidshinder in de nacht moet bovendien een alternatieve slaapplaats aangeboden worden. 

De regeling bevat tevens een monitoringsplicht voor langdurige projecten. Op basis daarvan kan ook zonder klachten van omwonenden gehandhaafd worden. Voor NEPROM is met name de definitie van het begrip 'bouwproject' van belang.

NEPROM is op zoek naar meer achtergrondinformatie voor haar reactie. Wil je input leveren of overleggen over de inbreng namens jouw bedrijf? Neem dan contact op met Nicolette Zandvliet. ​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(44).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(44).png

Tags