Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 mei 2013
Brede coalitie komt met alternatief plan energielabel
Het voorstel van de partners van het Lente-akkoord en de Woonbond is een reactie op de hoofdlijnennotitie van minister Blok.

Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit kan op basis van de beschikbare gegevens. Dit indicatieve label maakt het energiezuiniger maken van de woning bespreekbaar én maakt het onderscheid in energiezuinigheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw duidelijk.

Dit is het alternatieve voorstel van de partners van het Lente-akkoord en de Woonbond, als reactie op de hoofdlijnennotitie die de minister afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Blok wil het energielabel eenvoudiger maken door bewoners een indicatief label te geven dat zij zelf moeten aanpassen en tegen betaling verplicht moeten laten registreren. Bouwend NL, NVB, NEPROM, Aedes, Woonbond denken dat eigenaren dit al te veel bureaucratie vinden. Bovendien zetten zij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van een label dat door een eigenaar zelf mag worden opgesteld. Het gros van de bewoners is niet in staat te beoordelen wat de energieprestatie van hun woning is. Dit geeft conflicten rond de verkoop van een woning, als de koper wil controleren of het energielabel klopt. Hierdoor zal het vertrouwen in het energielabel afnemen.

In twee brieven aan de Tweede Kamer uiten de partijen hun kritiek op het plan van minister Blok. Zij hopen dat de Tweede Kamer op 23 mei het alternatieve plan zal adopteren en ondersteunen.

Minister Blok opteert voor twee systemen naast elkaar. Hij wil in de huursector en voor nieuwbouwwoningen een systeem op basis van energiecertificaten (een getal), gemaakt door een deskundige, en voor particuliere eigenaren een systeem van energielabels (een letter en een kleur), door bewoners zelf opgesteld. Momenteel zijn in de corporatiesector  voor 95% van de woningen al energielabels vastgesteld en gecommuniceerd naar bewoners en vastgesteld in beleidsplannen en afspraken. Dit moet helemaal op de schop volgens de minister.

Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, NVB en de Woonbond pleiten voor een energielabelsystematiek waar zowel indicatieve labels als energieprestatiecertificaten worden vertaald naar labels (een letter en een kleur). Als het indicatieve label van een woning (variërend van G tot en met A) wordt vervangen door een uitgebreider energieprestatiecertificaat, krijgt het label (G tot en met A++++) behalve een letter ook een nauwkeuriger getal. Dit maakt duidelijk dat het geen indicatief label betreft.

Om de invoering van het energielabel voor de nieuwbouw niet langer op te houden, vragen de partners van het Lente-akkoord ook om op korte termijn de energielabelklassen officieel vast te stellen.

Bijlagen:
Brief Lente-akkoord aan Kamerleden, d.d. 21 mei
Brief Aedes en Woonbond aan kamerleden, d.d. 21 mei
Hoofdlijnennotitie van minister Blok, d.d. 16 mei

Dit bericht is verzonden namens Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de Woonbond.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/a-label-woning-286.jpg

Tags