Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg
Nieuws
3 december 2014
Column: Stop de lokale kop!
Vooral vanuit gemeenten wordt druk uitgeoefend om in de Omgevingswet de mogelijkheid te bieden om lokaal strengere eisen te stellen, met als argument dat het 'eerlijk' zou zijn.
Deze column van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 1 december in Cobouw.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet meer afwegingsruimte op lokaal en provinciaal niveau creëren. Gemeenten kunnen dan gemakkelijker en sneller maatschappelijk gewenste plannen tot uitvoering brengen. De huidige versnipperde ruimtelijke en sectorale wet- en regelgeving leiden vaak tot stroperigheid en het vroegtijdig stranden van gewenste ontwikkelingen.

Gemeenten moeten, waar dat echt noodzakelijk is, kunnen afwijken van nationale normen. Natuurlijk zonder dat daardoor de gezondheid of de veiligheid in gevaar komen. Neem bijvoorbeeld geluidwetgeving. Nationale normen ten aanzien van de maximale geluidbelasting op woninggevels beschermen burgers tegen geluidsoverlast. Maar er zijn situaties denkbaar waarbij de gemeente toestaat dat op een sterk geluidbelaste locatie toch woningbouw komt. Bijvoorbeeld vanwege het hoge woningtekort, om bouw in het buitengebied te voorkomen of omdat er later een geluidsscherm gebouwd gaat worden. Als bewoners vooraf geïnformeerd zijn en keuzevrijheid hebben, hoeven die overschrijdingen geen probleem te zijn. Ook op andere aspecten is die afwegingsruimte gewenst; denk aan stank, energieprestaties en dergelijke.

Vooral vanuit gemeenten wordt nu druk uitgeoefend om in de Omgevingswet ook de mogelijkheid te bieden om lokaal strengere eisen te stellen dan nationaal, met als argument dat het eerlijk zou zijn. Dat is onverstandig. Die verruiming zou immers de deur openzetten voor een wildgroei aan lokale regels. Straks eist de ene gemeente tropisch hardhout met alleen FSC, een tweede wil een GPR-score van 8 of hoger, een volgende alleen BREAAM-excellent en weer een andere wil alleen gebouwen met een EPC 0. Dat gaat niet werken. Geen consument zit daar op te wachten. Met dank aan ambitieuze wethouders leidt de Omgevingswet straks tot vertraging in plaats van versnelling. Niet doen dus!