Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg
Nieuws
6 november 2014
Column: Wees sociaal, liberaliseer!
Tijdens de begrotingsbehandeling van vorige week stelden VVD en PvdA voor om voortaan alle “nieuwe” huurwoningen in leegstaande kantoren (en oud zorgvastgoed) te liberaliseren.

Deze column van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 4 november in Cobouw.

Tijdens de begrotingsbehandeling vorige week stelden VVD en PvdA voor om voortaan alle “nieuwe” huurwoningen in leegstaande kantoren (en oud zorgvastgoed) te liberaliseren. Eerder was al bepaald dat die woningen ook niet hoeven te voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften.

Voor oude en nieuwe woningen geldt op dit moment het woningwaarderingsstelsel, waarbij de maximale huurprijs gekoppeld is aan het aantal (kwaliteits)punten. Dat huurprijssysteem stopt bij 140 punten en 700 euro per maand; daarboven is sprake van geliberaliseerde huurwoningen waarbij de huurprijs vrij door de verhuurder is te bepalen. Voor geliberaliseerde huurwoningen gelden ook niet de jaarlijks door het rijk vastgestelde maximale huurverhoging en de verhuurdersheffing. Daar tegenover staat dat huurders in een geliberaliseerde woning niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

In het voorstel van PvdA en VVD zouden die voorwaarden gaan gelden voor alle “nieuwe” woningen die in leegstaande kantoren gerealiseerd worden; dus óók voor de woningen met minder dan 140 punten. Kortom, het worden geliberaliseerde woningen onder de liberalisatiegrens. Revolutionair en creatief, zeker tegen de achtergrond van de vele kantoren die het rijk nog wil verkopen.

De coalitiepartners zijn met hun voorstel een principiële drempel overgegaan. Dat juich ik toe. Namelijk, naar een brede geliberaliseerde huurmarkt (geen huurprijsregulering, geen huurtoeslag, geen verhuurdersheffing), naast de sociale huursector. Maar ik vind het opportunistisch en ongewenst om die stap voorwaarts te beperken tot “nieuwe” woningen in oude kantoren. Bijvoorbeeld, wat te doen met nieuwe huurwoningen die gebouwd worden op de plek waar eerst verouderde kantoren zijn gesloopt?

Daarom, PvdA en VVD, zet nu door. Wees sociaal en liberaliseer! Regel dat alle nieuwe huurwoningen geliberaliseerd verhuurd mogen worden. Daardoor zullen er door marktpartijen snel veel meer huurwoningen in de schaarstegebieden gerealiseerd gaan worden. Het zijn waarschijnlijk wat kleinere woningen, maar wel van hoge kwaliteit, zeer energiezuinig en met huren van rond de 700 euro of lager. En dat is wat de burger wil!