Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 februari 2020
Concept plankostenscan onvoldragen
De NEPROM heeft kritisch gereageerd op de nieuwe regels voor het berekenen van plankosten bij kostenverhaal zonder tijdvak (plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling). Volgens ons is de druk op het proces dermate hoog dat een onvoldragen versie ter consultatie is voorgelegd.

De NEPROM heeft kritisch gereageerd op de consultatieversie van de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet. Wij hebben onze reactie toegespitst op de nieuwe regels voor het berekenen van plankosten bij kostenverhaal zonder tijdvak (plankostenscan voor organische gebiedsontwikkeling). Volgens ons is de druk op het proces dermate hoog dat een onvoldragen versie ter consultatie is voorgelegd.

Om te beginnen is er geen eenduidig beeld van hoe organische gebiedsontwikkeling werkt of zou moeten werken, waardoor het per definitie onmogelijk is vast te stellen of de voorgestelde regels tot acceptabele uitkomsten leiden of niet. Wij gaan ervan uit dat bij organische ontwikkeling een verschuiving optreedt van werkzaamheden van de gemeente naar de ontwikkelaar zonder dat er veel extra of dubbel werk verzet wordt. De gemeenten lijken echter te verwachten dat zij het werk dat hen door ontwikkelaars uit handen genomen wordt intensief gaan (bij)sturen en toetsen.

Naast het feit dat niet duidelijk is wat gemeenten precies (moeten) doen bij organische ontwikkeling en wat daarvoor een reële tijdsbesteding is, hebben we vooral kritiek op de gevoeligheid van de plankosten voor de aantallen beschikkingen, deelplannen en woningen (woningequivalenten) en op de toepassing van de invloedsfactoren. Wij vinden dat de positie van initiatiefnemers beter beschermd moet worden tegen arbitraire keuzes en hoog oplopende kosten door meer normatief te rekenen en de kosten beter te maximeren.

Wij kunnen ons voorstellen dat bij organische ontwikkeling de plankosten voor gemeente plus initiatiefnemers per saldo hoger zullen zijn dan bij integrale ontwikkeling. Echter wanneer organische ontwikkeling erg veel meer tijd en geld gaat kosten dan integrale ontwikkeling, is dat slecht voor de doorlooptijd en de haalbaarheid van plannen. Daarmee komt de voortgang van de woningbouwproductie in gevaar. We zullen dus als overheden en marktpartijen steeds samen moeten blijven zoeken hoe we zo efficiënt mogelijk samen kunnen werken aan het versnellen van de woningbouwproductie, uiteraard met oog voor een kwalitatief goede leefomgeving voor de lange termijn. Naar ons idee biedt de voorgestelde nieuwe plankostenscan hiervoor onvoldoende basis.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Plankosten%20klein.png

Tags