Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 mei 2018
Concept Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht bekend
De ministeriële regeling maakt onderscheid tussen uitzonderingen voor tijdelijke en voor structurele situaties.
Zoals bekend komt de gasaansluitplicht per 1 juli a.s. te vervallen; de facto betekent dat een aansluitverbod. Dit is geregeld in de wet VET. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Gemeentes kunnen een gebied aanwijzen waar de netbeheerder toch een aansluiting moet verzorgen. Het was alleen nog niet duidelijk wat deze uitzonderingen precies zijn. De concept ministeriële regeling ‘Gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht’, die 29 mei gepubliceerd is, verschaft meer duidelijkheid.

De ministeriële regeling maakt onderscheid tussen tijdelijke en structurele situaties. De uitzonderingen voor tijdelijke situaties hebben betrekking op de periode tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019, en de uitzonderingen voor structurele situaties gelden ook na 1 januari 2019. In alle gevallen moet de gemeente goed kunnen onderbouwen waarom een gasaansluiting toch wordt toegestaan. De tekst is (in concept) beschikbaar. Hierop kan tot en met 11 juni gereageerd worden.

Uitzonderingssituaties
In artikel 1 zijn vier structurele situaties benoemd op grond waarvan een gemeente kan besluiten een aansluiting toch toe te staan. Ten eerste gaat het om de situatie dat er al beleid is om wijken aardgasvrij te maken - bijvoorbeeld voor een alternatieve warmtevoorziening - en aardgasvrije verwarmingsoplossingen nu dat beleid zouden doorkruisen. De tweede reden is technische onmogelijkheid. De derde situatie betreft bouwprojecten die onhaalbaar worden door meerkosten. Tot slot is er nog een open restcategorie geformuleerd, voor overige situaties.

In artikel 2 zijn twee tijdelijke situaties benoemd die zich kunnen voordoen; vertraging en een problematisch beroep op schaarse productiemiddelen. Daarbij moet wel voldoende aannemelijk zijn dat de omgevingsvergunning voor 1 januari 2019 ingediend wordt.

Het is de bedoeling dat de regeling op basis waarvan gemeenten op verzoek van initiatiefnemers een (uitzonderings)besluit kunnen nemen per 1 juli a.s. in werking treedt. Afgesproken is dat de VNG haar leden gaat informeren over de bedoeling van deze regeling, zodat zij waar nodig sneller ontwikkelaars tegemoet kunnen komen door ontheffing te verlenen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/gas286.jpg

Tags