Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/jaarcongres.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/jaarcongres.jpg
Nieuws
20 januari 2018
Congres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’
Het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ zal plaatsvinden op donderdagmiddag 22 februari.

Het eerste jaarcongres ‘Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie’ zal plaatsvinden op donderdagmiddag 22 februari in De Rijtuigenloods te Amersfoort. Het congres vindt plaats in het kader van het programma Stedelijke transformatie, waarvan de NEPROM één van de initiatiefnemers is.

De woningvraag stijgt fors en dat vraagt om transformatie van stedelijke gebieden. En die is complex: het zijn lange processen met veel partijen. Het gaat over woningbouw, maar raakt ook aan bereikbaarheid, duurzaamheid en sociale vraagstukken. Hoe versnellen we de transformatie? En hoe gaan we met al deze opgaven om binnen het transformatievraagstuk?

Wat gaan we doen?
Keynote Coen van Oostrom (CEO, OVG Real Estate) geeft zijn visie op de transformatie van binnenstedelijke gebieden en het belang daarvan voor de internationale concurrentiepositie van Nederland. Samenwerking tussen overheid en markt is daarbij van cruciaal belang. Jop Fackeldey (voorzitter fysieke pijler G32, wethouder Lelystad) vertelt meer over het programma Stedelijke Transformatie en de meerwaarde voor deelnemers.

In onder meer de volgende themasessies gaat u aan de slag met concrete, aan de praktijk ontleende, opgaven en uitdagingen bij binnenstedelijke gebiedstransformaties.

 • Financiële arrangementen; met o.m. Rebel Group en Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht;
 • Tenders bij gebiedstransformaties; hoe doe je dat? met o.m. AkroConsult en gemeente Rijswijk;
 • Afspraken bij samenwerkingen; met o.m. HabrakenRutten advocaten;
 • Naar toekomstgerichte parkeernormen; met o.m. CROW, Gemeente Delft, ERA Contour;
 • Flexibele bestemmingsplannen; met o.m. Cleton&Com;
 • Omgevingswet en gebiedsontwikkeling; met o.m. Sarah Ros Bestuursadvies;
 • Cultuurhistorie en gebiedsontwikkeling; met o.m. Rijksdienst Cultureel Erfgoed en gemeente Delft;
 • Planschade en risico’s; met o.m. Instituut voor Bouwrecht/Juridische Expertpool RVO;
 • Stedelijke Herverkaveling; met o.m. Ministerie BZK en gemeente Leiden.

Voor wie?
Voor gemeenten, marktpartijen en andere partijen die werken aan transformatieprojecten.

Aanmelden
Meld u hier aan voor het eerste jaarcongres 'Samen aan de slag met Stedelijke Transformatie'. Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk en leden van NEPROM, Bouwend Nederland en IVBN. Niet-leden betalen 150 euro (ex. BTW).

Programma Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen
Op de Dag van de Stad op 30 oktober 2017 gingen het ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN, Platform31 en de TU Delft van start met het programma Stedelijke Transformatie om woningbouw in bestaande steden te stimuleren en te versnellen. In het programma richten we ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken ruimte voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk spelen we in op actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Met het programma Stedelijke Transformatie gaan we:

 • Concrete projecten versneld tot uitvoering brengen;
 • Gemeenschappelijke problemen doorgronden en oplossen;
 • Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen.
Het programma Stedelijke Transformatie is een initiatief van: