Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
26 oktober 2015
Congres Omgevingswet 2015
Wat is de impact van de Omgevingswet op de praktijk van gebiedsontwikkeling? De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert op woensdag 11 november het Congres Omgevingswet.

De Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft organiseert op woensdag 11 november aanstaande de vierde editie van het Congres Omgevingswet. Wat is de impact van de wet op de praktijk van gebiedsontwikkeling? Analyse, reflectie en praktijkexpertise.

Opgaven worden kansen, ruimte voor initiatieven, sneller en beter. Te mooi om waar te zijn?

De Omgevingswet is met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling voor bij de Eerste Kamer. Concrete vormgeving van de uitvoeringsregelgeving komt in zicht. Bovendien is door veel gemeenten die nu al voorsorteren op de wet leerzame praktijkervaring opgedaan. Tijd om de balans op te maken.

Friso de Zeeuw over het doel van het congres: "Het is een politieke prestatie van formaat dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer vlak voor het zomerreces voor de Omgevingswet heeft gestemd. Naar mijn mening betekent dit dat de Omgevingswet er nu echt gaat komen; het is nu een onomkeerbaar proces geworden. Of 2018 het jaar van de inwerkingtreding zal worden, moeten we afwachten; het lijkt mij erg optimistisch. Maar los daarvan staat ons nu twee dingen te doen. In de eerste plaats meehelpen en bewaken dat de wet blijft beantwoorden aan zijn doelstellingen, waaronder flexibiliteit en kortere en goedkopere procedures. En in de twee plaats: praktijkervaring opdoen met de nieuwe instrumenten van de wet en met de mentaliteit die daar bij hoort. Zo bevorderen we een soepel invoeringstraject. We kunnen zo ook testen of de wet in de praktijk goed uitvoerbaar is.

Nu de komst van de Omgevingswet een gegeven is, willen wij gemeenten, marktpartijen, kenniswerkers en adviseurs meenemen in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkoefeningen. Met de nadruk op de gevolgen voor grote en kleine gebiedsontwikkelingen. Daarom organiseren wij dit congres."

Jan Fokkema (directeur NEPROM) neemt deel aan het plenaire programma. Nicolette Zandvliet (juridisch beleidsmedewerker NEPROM) levert een bijdrage aan de deelsessie Flexibiliteit in complexiteit: omgevingsplan voor Haagse Binckhorst

Meer informatie en aanmelden. 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/omgevingswet.jpg

Tags