Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/aanpak-kantorenleegstand.jpg
Nieuws
27 juni 2012
Convenant aanpak kantorenleegstand start mentaliteitsverandering
Vandaag, 27 juni ondertekenen de partners van het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren een convenant.
Vandaag, 27 juni ondertekenen de partners van het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren een convenant met een maatregelenpakket om de leegstand op de kantoren markt aan te pakken.

Een belangrijk moment, aldus Nicole Maarsen van Maarsen Groep en bestuurslid van de NEPROM. Met een leegstandspercentage van bijna 15% van de voorraad, en lokaal zelfs meer, is de aanpak een maatschappelijke opgave geworden. De NEPROM, als een van de initiatiefnemers, toont door het ondertekenen van het convenant haar verantwoordelijkheid. Doelstelling is een goed functionerende kantorenmarkt met een voorraad die beter aansluit bij de wensen van de gebruikers zoals kwaliteit, locatie, omvang en gebouwfunctionaliteit.

De NEPROM licht in het bijgaande visiedocument het convenant toe bij monde van Nicole Maarsen CEO van Maarsen Groep die als NEPROM bestuurslid nauw bij de totstandkoming van het convenant is betrokken.


Meer berichtgeving over Kantorenconvenant

Kantorentop: eensgezinde aanpak leegstand kantoren (Ministerie IenM 27-06-2012)
Overheden en marktpartijen – verenigd in de Kantorentop – ondertekenen vandaag een convenant om de leegstand in kantoren te bestrijden en te stimuleren dat een beter functionerende kantorenmarkt wordt bereikt. Dat is een markt die beter inspeelt op kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van de vraag, het economisch vestigingsklimaat verbetert, de internationale concurrentiepositie van Nederland versterkt en zorgt voor waardecreatie op de lange termijn. › meer

Schultz heeft vertrouwen in aanpak leegstand (BNR 27-06-2012)
"Het is een illusie om te denken dat we het probleem binnen een paar jaar hebben opgelost", zegt directeur Jan Fokkema van Neprom, het overkoepelende orgaan van projectontwikkelaars. › meer

playbijbehorend audio-interview met Jan Fokkema 

Leegstand kantoren aangepakt (NOS 27-06-2012)
De overheid, beleggers en bouwers slaan de handen ineen om iets te doen aan de leegstand van kantoren. Ze ondertekenen vandaag een overeenkomst die ertoe moet leiden dat de leegstand terugloopt. › meer

IVBN blij met ondertekening convenant Aanpak Leegstand Kantoren (IVBN 27-06-2012)
Vandaag tekent de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) namens haar leden het convenant Aanpak Leegstand Kantoren. IVBN is blij met het resultaat. IVBN-bestuurder Johan Buijs: "We hebben met alle betrokken partijen op de kantorenmarkt, zowel overheden als markt, gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor de leegstandsproblematiek op de kantorenmarkt. Daar ben ik blij mee, want samenwerking tussen markt en overheden is nodig." › meer

‘Kantorenleegstand in tien jaar naar 5 procent’ (Vastgoedmarkt 27-06-2012)
De leegstand van kantoren moet in maximaal tien jaar terug naar 5 procent. Dit doel moet worden bereikt via regionale planning en programmering, met compensatiefondsen en door transparantie over incentives. Dat staat in het kantorenconvenant tussen Neprom, IVBN, Vastgoed Belang, CoreNet, Facility Management Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ondertekening van het document vindt vandaag plaats. › meer 

Stop op bouw kantoren in gebieden met veel leegstand (FD 27-06-2012)
Het Rijk en commerciële vastgoedpartijen hebben een akkoord gesloten om de groeiende leegstand van kantoren aan te pakken. Projectontwikkelaars en gemeenten zullen geen nieuwe kantoren meer bouwen in gebieden waar veel leegstand is. Komende twaalf maanden wordt geïnventariseerd wat probleemgebieden zijn. › meer

‘Historisch’ akkoord over aanpak kantorenleegstand (Gebiedsontwikkeling.nu 27-06-2012)
Vorming van lokale kantorenfondsen om kansloos vastgoed uit de markt te nemen en een strakkere regie van de – provinciale – overheid. Dat zijn de belangrijkste afspraken in een door betrokkenen ‘historisch’ genoemd akkoord over aanpak van de leegstand dat de hoofdrolspelers op de kantorenmarkt vandaag sluiten. › meer

Vastgoedjournaal special Kantorentop