Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/CoP.jpg
Nieuws
25 april 2017
CoP 'Kennis van Projectontwikkeling' gestart
Een gedenkwaardig moment: de Community of Practice ‘Kennis van Projectontwikkeling’ ten behoeve van het Nieuwe Handboek Projectontwikkeling is officieel in functie!

Een gedenkwaardig moment: de Community of Practice ‘Kennis van Projectontwikkeling’ ten behoeve van het Nieuwe Handboek Projectontwikkeling is officieel in functie! Wij zijn er bijzonder trots op dat circa 65 vakgenoten samen - in verschillende rollen - een bijdrage gaan leveren aan de totstandkoming van een prachtig product waar de passie voor projectontwikkeling vanaf zal spatten.

Een zeer divers gezelschap meldde zich na een eerdere oproep om kennis en ervaring in te brengen en mee te discussiëren over de inhoud van het nieuwe Handboek. Van binnen en van buiten de vereniging. Van junior tot zeer ervaren. En met uiteenlopende expertises. Naast deze tegenlezers bestaat de CoP uit de co-auteurs, de leden van de Commissie Professionalisering van de NEPROM en de klankbordgroep Nieuw Handboek Projectontwikkeling. Allen delen zij de passie voor het vak en de drive om hun kennis te delen en anderen te inspireren.

De eerste teksten zijn gedeeld in de CoP. Hierop kan al gereageerd worden. In de komende tijd zullen er steeds meer hoofdstukken voor reactie aan de CoP-leden worden aangeboden. Medio november 2017 zal het nieuwe handboek in de (digitale) schappen moeten liggen. NAi010 uit Rotterdam zal het boek uitgeven.

Een selectie uit de motivaties van deelnemers om mee te doen aan de CoP:

Maarten Markus (AM): ‘Als specialist op het gebied van duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling deel ik nu al actief mijn kennis en ervaringen binnen het Lente-akkoord en ik draag dan ook graag bij aan het Handboek Projectontwikkeling. Mijn speerpunt: hoe duurzaamheid integraal binnen een ontwikkelopgave te agenderen, vorm te geven en te realiseren met oog voor een haalbare business case en een duurzaam gebruik. Daarbij kan ik de verantwoordelijkheid van de projectontwikkeling plaatsen in een breder kader van klimaatafspraken, politieke urgentie en veranderende regelgeving, maar ook nieuwe ontwikkelingen als circulair ontwikkelen, smart grids en gezonde gebouwen.’

Christiaan Cooiman (Heijmans): ‘Ik kreeg een interessante mail van de Neprom dat er een nieuw handboek projectontwikkeling in aantocht is. Dat lijkt me allereerst een buitengewoon goed idee van de Neprom en benevens dat ook interessant en eervol daar een bijdrage aan te leveren. In de afgelopen 14 jaar heb ik het maatschappelijke omveld ingrijpend zien veranderen en nieuwe krachtvelden zien ontstaan- gegroepeerde kopers in een zeer vroeg stadium, een terugtrekkende overheid die toch wil blijven sturen en steeds mondiger burgers die de weg naar de media vaak beter weten te vinden dan de professionals. Ik kan hierover veel vertellen en heb deze waarnemingen, mede door de vele presentaties en werkgroepen die ik over dit onderwerp gaf, kunnen verifiëren en aanscherpen.’

Laureen Geuther (Overmorgen): ‘Sinds 1999 werk ik als planeconoom in de advieswereld en ken zo de keuken van marktpartijen en overheid. Planeconoom, gebiedseconoom of financiële architect, voor mij is het vak meer dan cijfers en getallen. Dagelijks zet ik mij in om projecten tot een positief einde te brengen en schakel daarbij tussen ruimte, programma, techniek en planologie. Het lijkt mij fantastisch om mijn ervaring in te zetten voor het nieuwe handboek projectontwikkeling.’

Francoise Dechesne (Multi): ‘De motivatie om deel te nemen is van mijn kant heel eenvoudig. In de lijn met het enthousiasme over het vak zoals ik dat ook tijdens het docentschap verwoord, wil ik graag een actuele bijdrage leveren aan het handboek.’


Nicolle Terlouw (Ballast Nedam Development): ‘Toen ik 10 jaar geleden begon en de eerste versie van het handboek Projectontwikkeling werd uitgebracht was het voor mij een meer dan handig houvast. Immers was ik onbevangen en zonder relevante vooropleiding begonnen met dit mooie vak, en dus nog verschoond van enige kennis. Ik heb er veel aan gehad en dat gun ik de volgende generaties ook. Daarom lever ik graag een bijdrage.’