Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
10 juli 2024
Corporaties en ontwikkelaars bundelen krachten voor woningbouwversnelling
NEPROM en Aedes hebben samen 'Leidende principes voor samenwerking' opgesteld, met zes kernprincipes voor efficiëntere samenwerking.

Slimmer, beter en professioneler samenwerken. Dat is het doel van corporaties en ontwikkelaars om de woningbouwproductie te versnellen en de woningcrisis aan te pakken. NEPROM en Aedes hebben hiervoor samen met ontwikkelaars en corporaties 'Leidende principes voor samenwerking' opgesteld. Dit manifest legt de gedeelde waarden vast en beschrijft hoe kernprincipes kunnen bijdragen aan een efficiëntere en effectievere samenwerking.

Zes kernprincipes
De Leidende principes voor samenwerking vormen het fundament voor een succesvol partnerschap. Hiervoor zijn zes kernprincipes gedefinieerd: de opgave centraal, in zetten op vertrouwen en kennen van elkaar, 30% sociaal als uitgangspunt in het gebied, gezamenlijk gebiedsbod uitbrengen bij de gemeenten, het opstellen van duidelijke contracten en transparant samenwerken door inzicht te bieden in elkaar rekenmethodieken.

Lees ook het interview met Vastgoed Journaal waar directeuren Fahid Minhas (NEPROM) en Willem de Vreeze (Aedes) de principes verder toelichten: ‘We willen de samenwerking die we in de vorige crisis hadden weer oppakken en niet meer loslaten.’

Strategische samenwerkingsverbanden
De afgelopen tijd zijn er steeds meer (strategische) verbanden tussen corporaties, gemeenten en ontwikkelaars ontstaan. In de regio wordt meer en meer gezamenlijk opgetrokken om gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. Aedes-directeur Willem de Vreeze: “Woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid zijn daarbij speerpunten. Door te werken aan teambuilding, financiële transparantie en gezamenlijke strategieën versnelt de realisatie van nieuwe woningbouwprojecten. De samenwerking tussen de corporaties en ontwikkelaars was een paar jaar geleden nog geen vanzelfsprekendheid. Maar de regionale voorbeelden laten zien dat slimmer en beter samen werken vruchten afwerpt. Met dit manifest willen we deze vorm van samenwerken in het hele land stimuleren."

Samen bouwen aan de toekomst
De boodschap is duidelijk: samenwerking is de sleutel tot het oplossen van de woningcrisis. Door de krachten te bundelen, kunnen corporaties en ontwikkelaars niet alleen de woningbouwproductie versnellen, maar ook bijdragen de ontwikkeling van een toekomstbestendig Nederland. Fahid Minhas, directeur NEPROM: “Overheden, ontwikkelaars en corporaties spreken vaak nog een andere taal en begrijpen elkaars belang en bedrijfsvoering onvoldoende. Door gezamenlijk opgaven te definiëren in de verschillende segmenten – sociaal, midden, en vrije sector – kunnen we helderheid scheppen over wat nodig is om deze uitdaging aan te gaan. Samen bepalen we ieders rol en bespreken we wat we van andere partijen nodig hebben om succesvol te zijn. Ontwikkelaars en corporaties zetten door deze samenwerking alvast een eerste stap."

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leidende-principes.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leidende-principes.jpg

Tags