Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 februari 2023
Crisismaatregelen gewenst?
De NEPROM heeft een enquête onder haar leden uitgezet om een beeld te krijgen van de verwachte terugval en te peilen hoe ze over het treffen van maatregelen denken.

De woningmarkt is in korte tijd omgeslagen als gevolg van de gestegen rente en de grote onzekerheid. Zowel particuliere kopers als beleggers tonen heel veel minder gretigheid om te kopen. Voor nieuwbouw komen daar de sterk gestegen bouwkosten bij, die de opgave heel veel lastiger maken.  

Ons beeld is dat veel projecten van NEPROM-leden door deze conjuncturele ontwikkeling stil komen te liggen. De verwachting is dat deze vraaguitval tijdelijk is. Als het gevaar van een recessie geweken is en/of de rente stabiliseert of daalt, dan zal de kapitaalkrachtige vraag zich snel herstellen omdat de woningbehoefte erg groot is, zo is de verwachting. Maar we weten niet hoe snel dat het geval zal zijn. 

Onder de vertegenwoordigers bij NEPROM-lidbedrijven en leden van de commissies Stedelijke Ontwikkeling en Woningmarkt hebben we een enquête uitgezet om een beeld te krijgen van de verwachte terugval en te peilen hoe de leden over het treffen van maatregelen denken. 
 
De enquête moet ons meer inzicht verschaffen in de verschillende meningen en in de waardering van diverse mogelijke maatregelen. Meer informatie bij Margriet Schepman. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Woningen.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Woningen.jpg

Tags