Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 oktober 2014
Datum indiening blijft bepalend voor hoogte EPC
De aanscherping van de EPC treedt op 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen. Dit betekent niet dat de datum van vergunningverlening bepalend is.
De aanscherping van de EPC treedt per 1 januari 2015 in werking. In het gewijzigde Bouwbesluit 2012 is geen overgangsrecht opgenomen. Het overgangsrecht regelt of de datum van indiening danwel de datum van vergunningverlening bepaalt welk Bouwbesluit van toepassing is.

Doordat overgangsrecht ontbreekt zou men kunnen denken dat dit keer de datum van vergunningverlening bepalend is. We ontvingen van verschillende leden dringende vragen hierover. Er is echter niets aan de hand, laat het ministerie van BZK ons desgevraagd weten.

Omdat het overgangsrecht niet is gewijzigd, staat het niet in de wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het blijft dus zoals u gewend was. Artikel 9.1, zesde lid, van het BB2012 blijft gelden:

“Op een aanvraag om vergunning voor het bouwen of voor brandveilig gebruik, een gebruiksmelding of een sloopmelding, gedaan voor het tijdstip waarop een wijziging van dit besluit in werking treedt, alsmede met betrekking tot enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag of melding, blijven de voorschriften van dit besluit en de daarop berustende bepalingen van toepassing, die golden op het tijdstip waarop de aanvraag of melding werd gedaan.”

Krijgt u bericht van een gemeente dat zij dit anders interpreteren? Laat het ons weten! Ook voor overige vragen kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens en Nicolette Zandvliet.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/nul-op-de-meter.jpg

Tags