Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
15 oktober 2020
De Amsterdamse BENG
De Amsterdamse BENG genereert géén duurzaamheidswinst. Wat levert het wel op? Heel veel extra kosten en gedoe waardoor de woningproductie eerder vertraagd dan versneld wordt.

Eerder berichtten we over de Amsterdamse BENG-eisen en dat die strenger en onevenwichtiger zijn dan de landelijke BENG-eisen zoals die per 1 januari 2021 ingaan. De NEPROM heeft samen met de andere partners in het Lente-akkoord een zienswijze ingestuurd. Kort gezegd komt die er op neer dat de Amsterdamse BENG géén duurzaamheidswinst genereert, wel heel veel extra kosten en gedoe oplevert waardoor de woningproductie eerder vertraagd dan versneld wordt.

Grenzen stellen​
Voor de duidelijkheid, de NEPROM is met haar leden uiterst ambitieus waar het gaat om duurzaamheid, maar met de landelijke BENG-eisen hebben we een evenwichtige en optimale onderg​​rens gevonden wat betreft het terugdringen van het energiegebruik in alle woningtypen. Ook gezien de wisselwerking met de nieuwe oververhittings-eis (TOjuli), en de MPG eis voor materiaalgebruik, die óók per 1 januari wordt aangescherpt. Nu gaat het er om dat de BENG-eisen nationaal worden ingevoerd en dat alle partijen er ervaring mee op gaan doen. En dat we ons gaan richten op andere duurzaamheidsmaatregelen, zoals klimaatadapatie, natuurinclusiviteit en circulariteit.

In een recent overleg met wethouder Van Doorninck hebben we, samen met de Amsterdamse corporaties, Bouwend Nederland en IVBN, er op aangedrongen om de implementatie van de Amsterdamse BENG-eisen te staken en met ons in overleg te gaan. Dat laatste heeft ze toegezegd. Inmiddels heeft ook Zaandam laten weten de Amsterdamse BENG in te willen voeren. Ook daar zal de NEPROM zeer kritisch op reageren.

Druk op de ketel
We hebben de zaak ook aangekaart in de Tweede Kamer, omdat daar een nieuwe tranche van de Crisis- en herstelwet ter vaststelling wordt voorgelegd waarin Amsterdam en eventueel andere gemeenten de vrijheid wordt geboden om een eigen BENG in te voeren. We hebben een beroep op de Kamerleden gedaan om daar een stokje voor te steken. Daniel Koerhuis van de VVD heeft dat in een debat met de minister aanhangig gemaakt en heeft toegezegd zo nodig een motie te zullen indienen, maar het ziet er niet naar uit dat daar voldoende steun voor in de Kamer is.

Wij zullen ons er voor blijven inzetten om Amsterdam en Zaanstad er van te overtuigen dat verdere aanscherping van BENG op dit moment ongewenst is en dat we beter samen op zoek kunnen gaan naar maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan duurzame nieuwbouw.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/adam%20beng.jpg, https://www.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/adam%20beng.jpg

Tags