Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politiek/bouwteam.jpg
Nieuws
31 mei 2012
De bouw in actie(s)!
Het Bouwteam presenteerde donderdag 24 mei in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de Actieagenda Bouw aan haar opdrachtgever; minister Spies (BZK).
Het Bouwteam presenteerde donderdag 24 mei in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de Actieagenda Bouw aan haar opdrachtgever; minister Spies (BZK).

''De bouwsector verkeert in buitengewoon zwaar weer. Als sector kun je dan twee dingen doen. Afwachten tot de economie weer aantrekt en tegen beter weten in hopen dat alles weer wordt als vroeger. Of je gaat met alle partijen uit de sector rond de tafel om te bedenken hoe we samen sterker uit de crisis kunnen komen. Wij hebben voor dat laatste gekozen.''

Zo begint het rapport 'De bouw in actie(s)!' van het Bouwteam. Onder leiding van Joop van Oosten heeft het Bouwteam een Actieagenda opgesteld met tien concrete initiatieven voor de korte termijn en zeven structurele voorstellen die in hun samenhang de bouw een impuls geven en de sector helpen om sterker uit de crisis te komen.

Het Bouwteam presenteerde donderdag 24 mei in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de Actieagenda Bouw. De presentatie van het rapport aan minister Spies is hier te zien. De eindrapportage is te downloaden via de website van de Rijksoverheid

Nieuw elan
De bouwsector verkeert in zwaar weer. Het consumentenvertrouwen is laag en het imago van de sector is slecht. Naast forse vraaguitval en beperktere financieringsmogelijkheden, wordt de sector bovendien geconfronteerd met een structureel veranderende bouwopgave. Verduurzaming, vergrijzing en toenemende verschillen in leefstijlen, arbeidsrelaties en regionale ontwikkeling vragen om nieuwe antwoorden.

Om deze situatie het hoofd te bieden adviseert het Bouwteam onder meer om over te gaan tot de volgende concrete acties die op de korte termijn resultaat kunnen opleveren:

Een regionaal sloop- en herstructureringsfonds dat leegstaande kantoorpanden uit de markt haalt. Marktpartijen zijn financieel verantwoordelijk, de overheid faciliteert;
Introductie van een gemengd fonds gericht op de exploitatie van te liberaliseren corporatiewoningen;
Realisatie van een Bouwcampus (à la de hightechcampus in Eindhoven) waarmee –door fysieke nabijheid- samenwerking/synergie tussen onderzoeks- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd en een broedplaats wordt gecreëerd voor experimenten, startups en (mkb-) ondernemingen.

Voor de langere termijn adviseert het Bouwteam onder meer de volgende programma’s in gang te zetten:

Een Routekaart Innovatie, met daarin voorstellen voor een verbinding met kennis en innovatie. Een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) voor de bouw is daarvoor gewenst, zoals die er ook zijn voor de Topsectoren.
Een Routekaart Kansen en Knelpunten Vastgoedfinanciering waarmee de sector, de rijksoverheid, banken en beleggers nieuwe financieringsarrangementen ontwikkelen.
Een Routekaart Renovatie, Transformatie en Herbestemming gericht op het herontwikkelen vande bestaande voorraad met minder belemmeringen van institutionele aard of van de betrokken partijen zelf.

Het Bouwteam bestaat naast Joop van Oosten uit Karin Laglas, Marjet Rutten, Arjan Schakenbos, Daan van der Vorm en Bert van Delden.