Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 juni 2024
De Jonge presenteert voorontwerp Nota Ruimte
Het voorontwerp van de Nota Ruimte is naar de Tweede Kamer gestuurd. NEPROM, die actief heeft bijgedragen, benadrukt het belang van samenhang tussen wonen, werken en bereikbaarheid.

Vorige week heeft demissionair minister de Jonge het voorontwerp van de Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorontwerp is een eerste ruimtelijke vertaling van de opgaven voor Nederland, waaronder woningbouw, richting 2050, met een doorkijk naar 2100.

Het voorontwerp van de Nota Ruimte benoemt keuzes en geeft richting voor te maken keuzes over grote opgaven die allemaal om ruimte vragen, van landbouw en natuur tot woningbouw, economie en energiezekerheid. Het betreft een verdere uitwerking van de contourennotitie die in oktober 2023 is uitgebracht. De definitieve uitwerking is aan het nieuwe kabinet. Dat moet resulteren in een ontwerp Nota, en uiteindelijk in de vaststelling van de achtste Nota Ruimte.

Voorontwerp Nota Ruimte
Het voorontwerp benoemt drie 'bewegingen', met de focus op sterke regio's, steden en dorpen voor woningbouw. Waarbij iedere regio perspectief moet kunnen worden geboden. Volgens het stuk ligt voor grootschalige woningbouwlocaties de uitdaging binnen zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen stadsdelen de combinatie van wonen en werken, en het benutten hierbij van zaken als infrastructuur en energie. Hoewel het voorontwerp geen definitieve keuzes maakt, benadrukt het dat nieuwe keuzes en voorinvesteringen noodzakelijk zijn.

Inzet NEPROM
NEPROM is tot dusver nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit voorontwerp. Zo hebben wij in maart met de leden een interactieve sessie georganiseerd, en hebben we samen met de andere leden van de Woningbouwcoalitie input geleverd tijdens een werkateliersessie van BZK. NEPROM zal in het verdere proces betrokken blijven.

Samenhang wonen, werken en bereikbaarheid
In het voorontwerp worden nu de kaders zichtbaar, maar vooralsnog op een hoog abstractieniveau. Voor NEPROM staat de samenhang tussen wonen, werken en bereikbaarheid voorop. Concrete acties moeten parallel aan elkaar worden uitgevoerd, wat vraagt om een langetermijnbeleid. Dit omvat zowel de herontwikkeling van bebouwd gebied als integrale gebiedsontwikkeling buiten de steden, inclusief investeringen in infrastructuur.

De prioriteit ligt ook bij buitenstedelijke woningbouwgebieden, vooral binnen stedelijke regio's met de grootste vraag, waar snelle actie mogelijk is dankzij eerdere investeringen van ontwikkelaars en gemeenten.

Input leden
NEPROM vraagt haar leden om input en aandachtspunten voor het verdere proces. Neem voor meer informatie of om input te leveren contact op met Mathijs van Schaik.​

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/middenhuur%20bouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/middenhuur%20bouw.jpg

Tags


Downloads

Voorontwerp Nota Ruimte
Kamerbrief Voorontwerp Nota Ruimte