Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
23 februari 2017
De kogel is door de kerk
Jan Fokkema blogt: "De Wet kwaliteitsborging bouw is een feit. Je kunt er blij mee zijn of hevig teleurgesteld, nu gaat het er om dat we onze schouders er onder zetten."
Deze column van Jan Fokkema, directeur NEPROM, verscheen op 23-2-2017 op de Cobouw-website.

De Wet kwaliteitsborging bouw is een feit. Je kunt er blij mee zijn of hevig teleurgesteld, nu gaat het er om dat we onze schouders er onder zetten en er voor zorgen dat de woonconsument, koper of huurder, en de bouw er beter van worden.

Kamerbreed bleek er steun voor het tegelijkertijd verlagen van de gemeentelijke bouwleges. Alleen geen enkele politieke partij vertrouwt er op dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Vandaar de aangenomen motie dat er een bestuursakkoord tussen minister en gemeenten moet komen met daarin de afspraak dat de bouwleges substantieel omlaag gaan.

Nu doorpakken
Laat Plasterk nu net de minister zijn die zowel over dit wetsvoorstel als over de gemeentelijke leges gaat. Minister en gemeenten moeten nu doorpakken en vastleggen dat voortaan bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet meer dan de werkelijke kosten in rekening mogen worden gebracht. Daarmee komt dan ook een einde aan de vermaledijde kruissubsidiëring, waarvan vriend en vijand vinden dat die onrechtvaardig is. Natuurlijk moet er ook een oplossing komen voor de inkomsten die gemeenten hierdoor mislopen en die ze wel nodig hebben voor andere activiteiten. Dat moet Plasterk kunnen.

We zijn er nog niet
Alle betrokkenen moeten nu hard aan de slag, voor zover ze daarmee nog niet begonnen zijn, om er voor te zorgen dat de gedeeltelijke invoering per 1 januari 2018 ook echt een succes wordt. De garantieverlenende instellingen zijn met hun aangesloten bouwondernemingen al een eind op weg met hun kwaliteitssystemen, maar uit de pilots blijkt dat we er nog niet zijn. Ook de professionele opdrachtgevers, zoals projectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten zorgen voor een goede contractering met de aannemer, zodat de uiteindelijke koper of huurder daar de vruchten van plukt.

De professionele partijen moeten ook met de woonconsumentenorganisaties afspraken maken over wat er precies in het opleverdossier voor de bewoner moet komen. Zo'n opleverdossier moet behapbaar en begrijpelijk zijn voor de bewoner, en hij of zij moet er ook echt in praktische zin wat aan hebben. Geen overbodige ballast. Maar ook meer dan alleen maar een verklaring dat de woning voldoet aan het bouwbesluit, zonder nadere toelichting. Dus bijvoorbeeld ook de meetresultaten waaruit blijkt dat de woning wat betreft ventilatie, lichtdichtheid en isolatie echt voldoet. Daar heb je als bewoner gewoon recht op.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg

Tags