Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/opleiding.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/nieuwsbrief/opleiding.jpg
Nieuws
6 november 2020
De NEPROM-opleidingen en corona
We bespreken welke gevolgen de gedeeltelijke lock down heeft voor het opleidingsprogramma van de NEPROM.

Doordat de coronamaatregelen recent zijn aangescherpt hebben we vanuit de NEPROM opnieuw enkele aanpassingen in het opleidingsprogramma doorgevoerd. Onze primaire focus hierbij is om de kwaliteit van het opleidingsaanbod te blijven waarborgen.

Opschorting
We hebben besloten om de start van twee leergangen Projectontwikkeling, de masterclass Conceptontwikkeling en de tweedaagse cursus Juridische aspecten op te schuiven naar het voorjaar van 2021.

Waarborging veiligheid en kwaliteit
Op basis van de huidige coronarichtlijnen (max. 30 personen in een ruimte) zouden de opleidingen wel doorgang kunnen vinden. We hadden de groepsgrootte van de deelnemers al aangepast en daarnaast hebben we uitgebreid gesproken met de verschillende leslocaties om het verblijf van de deelnemers en docenten coronaveilig te maken. Desondanks hebben we toch besloten de opleidingen die dit najaar van start zouden gaan op te schorten.

We vinden het belangrijk om ook een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de risico's op extra besmettingen. Bovendien willen we voorkomen het risico te lopen dat we door de huidige omstandigheden en de daarbij behorende risico's de kwaliteit van onze opleidingen niet kunnen waarborgen. Online aanbieden is wat ons betreft voor deze opleidingen geen alternatief. De onderlinge interactie, het samenwerken in de casusgroepen en de netwerkcomponent, die juist zo belangrijk zijn voor onze opleidingen, vielen hierdoor grotendeels weg. Met als resultaat een te grote impact op de kwaliteit en toegevoegde waarde van deze opleidingen.

Leergang ronde 125
Dit najaar zijn we vol goede moed, inclusief aangepaste maatregelen, van start gegaan met leergang ronde 125. Helaas heeft de gedeeltelijke lock down geresulteerd in enkele aanpassingen in en het tijdelijk opschorten van het programma. We hopen in december deze ronde van de leergang weer te kunnen vervolgen.