Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
9 februari 2016
De Nieuwe Opgave
Jan Fokkema blogt over de toekomst van onze Deltametropool: een netwerk van middelgrote en kleinere steden, verbonden door hoogwaardige infrastructuren in een groen en open landschap.

Deze column van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 8 februari in Cobouw.

Over de gehele wereld trekken mensen naar de stedelijke gebieden. Bij ons is dat de Deltametropool: de Randstad met uitlopers naar Brabantstad, Arnhem/Nijmegen en Amersfoort/Zwolle. De Deltametropool is een bijzondere metropool, want hij bestaat uit een netwerk van middelgrote en kleinere steden, verbonden door hoogwaardige infrastructuren in een groen en open landschap.

Die gedistribueerde structuur heeft de potentie om duurzame groei te accommoderen, zonder de problemen van de megasteden elders. In combinatie met onze traditie van herverdeling van welvaart hebben wij goud in handen.

Daily urban system
De Deltametropool wordt steeds meer één daily urban system voor de hoger opgeleide, jongere generatie. Een generatie die het steeds normaler vindt om afstanden af te leggen om iets te beleven. Om met vrienden te zijn. Naar een concert of museum te gaan. Een evenement bij te wonen. Een klus te doen. Door groeiende mobiliteit wordt de Deltametropool voor steeds meer groepen één geïntegreerd stedelijk gebied.

Vergeet het beeld dat Nederland niet meer groeit. En helemaal als het over de Deltametropool gaat. Nieuwe golven immigranten- westers en niet-westers, toenemende levensverwachting en krassere knarren zorgen ervoor dat onze Deltametropool ook de komende decennia blijft groeien. Sterker nog, hoe meer wij investeren in de leefkwaliteit van de Deltametropool, hoe sterker de magneetwerking.

Welzijn
Die groei is géén pleidooi om de planologische teugels te laten vieren. Integendeel. We moeten nog bewuster met onze netwerksteden omgaan, zodat de Deltametropool niet alleen zorgt voor econo­mische groei, maar juist en vooral voor het welzijn van de bevolking. Ontwikkelaars, beleggers, corporaties en financiers moeten samen met gemeenten, provincies, adviseurs, stedenbouwkundigen en architecten daarvoor volop aan de bak.

Terwijl de stad, als decor van het stedelijk leven, de burger een thuis biedt en een plek geeft om te wortelen, verandert het vastgoed steeds sneller door de veeleisende consument. Dat vergt creativiteit, vakmanschap en moed. Soms door het bestaande plat te gooien om weer met een schone lei te beginnen. Steeds vaker door voort te bouwen op wat we hebben en dat te verbeteren en te vernieuwen. En soms door het stedelijk gebied uit te breiden. Dat is De Nieuwe Opgave, waarvoor we met elkaar staan.

Jan Fokkema
Directeur NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/jan-fokkema/jan-fokkema1-286.jpg

Tags