Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 mei 2012
De Omgevingswet: een blijvertje?
Vanuit de praktijk is er behoefte aan mogelijkheden voor innovatieve oplossingen en vereenvoudiging van het wettelijk stelsel.

Recent werd de consultatie over de Kabinetsnotitie Stelselwijziging Omgevingsrecht afgesloten. Deze heeft 77 gepubliceerde reacties opgeleverd. Hoewel bepaalde aspecten volgens sommigen nader uitgewerkt moeten worden, onderschrijven velen het standpunt van het kabinet. Nadelige consequenties van de zeer uitgebreide en complexe ruimtelijk relevante regelgeving worden benoemd. De roep om toekomstbestendige regels voor de leefomgeving klinkt door het woud van onoverzichtelijke besluiten.
 
De Staten Generaal bepalen na het meireces welke onderwerpen controversieel zijn. De behandeling van voorstellen of stukken waarover een nieuw kabinet anders zou kunnen denken, wordt aangehouden. Het zou een gemiste kans zijn als de uitwerking door Eenvoudig Beter hierdoor op een laag pitje zou komen te staan. Het is belangrijk op dit vlak stappen te blijven zetten. Vanuit de praktijk is er namelijk behoefte aan mogelijkheden voor innovatieve oplossingen en vereenvoudiging van het wettelijk stelsel.

De Omgevingswet een blijvertje? Hopelijk wel!

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/rutte-locatiebezoek-286.jpg

Tags