Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 november 2011
De ongefrankeerde bouwenvelop
Overamstel wordt getransformeerd. De gemeente Amsterdam heeft bouwenveloppen uitgeschreven en bouwenvelop-overeenkomsten afgesloten.

Overamstel wordt getransformeerd. De gemeente Amsterdam heeft bouwenveloppen uitgeschreven en bouwenvelop-overeenkomsten afgesloten.

De ene ontwikkelaar was op grond hiervan verplicht in ‘zijn’ parkeergarage ook (een deel van de) parkeerplaatsen ‘voor de andere kavel’ te faciliteren. Hierover moeten ‘de projectontwikkelaars’ samen verder afspraken maken, binnen (beperkte) uitgangspunten, de overige verplichtingen van de bouwenvelop-overeenkomst en een bepaalde termijn. De gemeente wenst hier verder uitdrukkelijk geen partij bij te zijn.

Partijen komen er niet uit en treffen elkaar in kort geding. Volgens eiser moet een aanvang gemaakt worden met de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Het verbaast de Voorzieningenrechter niet dat een dergelijke open opdracht van de gemeente voor de nodige complicaties heeft gezorgd.
Niettemin mag van partijen worden verwacht dat zij zich jegens elkaar opstellen overeenkomstig de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Dit betekent dat zij zijn gehouden om op constructieve wijze met elkaar te onderhandelen, de bedoelde afspraken te maken en de overeenkomst tot stand te brengen.

Aangezien er geen overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de vordering (tot nakoming) afgewezen. De rechter geeft de ene ontwikkelaar wel in overweging mee het project met de nodige voortvarendheid ter hand te nemen en het niet op de lange termijn te blijven schuiven. Anders zou dit mogelijk als onrechtmatig handelen jegens de andere partij te kwalificeren kunnen zijn.
De afgesproken termijn was inmiddels verlopen en voor onbepaalde tijd verlengd.

Samenvattend
a) gemeente: laat niet bewust juridische gaten vallen;
b) marktpartijen: als die er toch zijn, moet u hen (in vergelijkbare gevallen) netjes dichten.

Ons is niet bekend of er hoger beroep ingesteld is of een bodemprocedure gestart wordt. Raadpleeg hier de uitspraak. Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Nicolette Zandvliet (070 – 337 03 35). 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/rechtbank-uitspraak.jpg

Tags