Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DeRealisatie.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/DeRealisatie.jpg
Nieuws
11 mei 2021
De Realisatie toegetreden tot de NEPROM
De NEPROM verwelkomt De Realisatie als nieuw lid. Met deze ontwikkelaar versterkt de NEPROM haar ledennetwerk.

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, verwelkomt De Realisatie als nieuw lid. Met deze ontwikkelaar versterkt de NEPROM haar ledennetwerk. De passie voor en het op professionele wijze vervullen van de opdrachtgeversrol bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, is wat de leden van de NEPROM bindt.

Over De Realisatie
De Realisatie ontwikkelt voor eigen rekening en risico toekomstbestendige woningbouwprojecten: "Ons motto is om bijzondere woningen op bijzondere locaties te creëren, waar we jaren na oplevering nog steeds trots op zijn." Ze realiseren projecten verspreid door het hele land, die variëren van nieuwbouw- en herontwikkelingen tot transformaties. Bij zowel uit- als inbreidingslocaties wordt er creatief omgegaan met de ruimtelijke vraagstukken en wordt er veel aandacht geschonken aan de stedenbouwkundige inpassing. Hiertoe wordt er binnen het team bewezen ervaring aan jeugdige bravoure gekoppeld om zo tot een onderscheidend en succesvol plan te komen.  

Over het NEPROM-lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

Over de NEPROM
De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM is in 1974 opgericht.


Tags