Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
18 september 2013
De realiseringsovereenkomst en gewijzigde marktomstandigheden
De Rechtbank Midden-Nederland heeft een beroep op gewijzigde marktomstandigheden gehonoreerd.
De Rechtbank Midden-Nederland heeft een beroep op – in de overeenkomst genoemde - gewijzigde marktomstandigheden gehonoreerd (ECLI:NL:RBMNE:2013:3667).

Blauwhoed/Delta Lloyd (hierna: Noorderplassen) was in een realiseringsovereenkomst met de gemeente Almere overeengekomen dat tussentijdse beëindiging mogelijk was in het volgende geval:

“a. onvoorziene omstandigheden. Indien sprake is van dusdanig gewijzigde (markt-)omstandigheden welke een voortzetting van deze overeenkomst in de weg staan en ook niet na onderling overleg tot een voor partijen redelijkerwijs acceptabele oplossing kan worden gekomen.”

In deze zaak is door Noorderplassen genoegzaam aangetoond dat sprake was van de hierboven bedoelde gewijzigde marktomstandigheden. De ontbinding van de overeenkomst houdt stand. Ondanks dat de gemeente Almere vermoedelijk in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak, biedt deze uitspraak NEPROM-leden mogelijk wel aanknopingspunten voor het formuleren van marktbestendige contracten.

Meer informatie kun je inwinnen bij Nicolette Zandvliet (070 - 337 03 35).
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags