Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 juni 2024
De toekomst van woningbouw en grond
Het rapport 'Op grond kun je bouwen' onderzoekt oplossingen voor knelpunten in woningbouw en grondbeschikbaarheid. NEPROM benadrukt zorgvuldige implementatie en blijft in gesprek met de Tweede Kamer over de maatregelen.

Hoe verbeteren we woningbouw en de beschikbaarheid van grond? Deze vraag staat centraal in het rapport 'Op grond kun je bouwen', een interdepartementaal beleidsonderzoek over woningbouw en grond. Het rapport identificeert de knelpunten in de woningbouw en onderzoekt verschillende instrumenten en maatregelen om deze op te lossen.

Volgens NEPROM is het goed dat er aandacht wordt besteed aan dit belangrijke onderwerp voor haar leden. In het rapport worden diverse voorstellen genoemd, variërend van minder ingrijpend tot zeer ingrijpend, die op korte en lange termijn relevant kunnen zijn. Nader onderzoek is echter nodig om de effecten en mogelijke nevenverschijnselen voor de vastgoedmarkt volledig te begrijpen voordat er maatregelen worden ingevoerd.

NEPROM waardeert de verkenning en benadrukt dat het vervolg zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Zij zal hierover nauw contact onderhouden met haar leden en andere stakeholders. Ondertussen neemt de Tweede Kamer het rapport in behandeling en blijft NEPROM met Kamerleden in gesprek over de proportionaliteit, uitvoerbaarheid en het effect van mogelijke ingrepen in het grondbeleid.​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(45).png, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/format%20afbeeldingen%20nieuws%20NEPROM%20website%20(45).png

Tags