Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
3 oktober 2018
De Tweede Sekse
De Tweede Sekse is de titel van het boek van Simone de Beauvoir dat populair was onder babyboomers in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorig eeuw.

Deze column van Jan Fokkema verscheen op 4 oktober op de Cobouw website.

De Tweede Sekse is de titel van het boek van Simone de Beauvoir dat populair was onder babyboomers in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorig eeuw. Kort samengevat is de kernboodschap: mannen en vrouwen worden niet als zodanig geboren, maar door hun omgeving zo gevormd. Het gezin, de school, de buurt, de maatschappij heeft invloed op hoe je je ontwikkelt.

Dat geldt ook voor de bouw- en vastgoedwereld. De mensen die daarin actief zijn, worden beïnvloed door de mensen om hen heen en in het bijzonder door hun bazen en andere spraakmakende figuren. En vooral die laatsten bepalen in sterke mate het imago van het vakgebied en het beeld dat de studerende jeugd zich vormt van de sector. De cultuur binnen de vastgoedwereld wordt vaak nog bepaald door de meer mannelijke waarden. Daar is de afgelopen jaren gelukkig wel verandering in gekomen, waarschijnlijk mede onder invloed van de crisis. Bescheidenheid wordt niet voor niets in het algemeen meer als een vrouwelijke eigenschap gezien.

Daarom juich ik het toe dat vrouwen oprukken in het vastgoed. Recentelijk besloten de NEPROM-leden om Desirée Uitzetter, directeur gebiedsontwikkeling bij BPD, met ingang van 2019 te benoemen tot voorzitter van de NEPROM. In onze sector gingen de BNA (Nathalie de Vries), NVTB (Titia Siertsema, daarvoor voorzitter bij Uneto VNI), NL Ingenieurs (Carla Moonen) en FME (Ineke Dezentjé Hamming ) ons voor. En vast nog wel andere brancheverenigingen die ik nu even vergeet.

Een vrouwelijke voorzitter van een branchevereniging anno 2018 is op zich gelukkig geen groot nieuws meer. En het NEPROM-bestuur kende al eerder vrouwelijke leden, zoals Karin Laglas, Anneke de Vries en Nicole Maarssen. Maar vrouwelijke topdogs zijn helaas in onze sector nog steeds de uitzondering. Mij gaat het er niet primair om dat meer vrouwen door het glazen plafond heen moeten breken. Ook ik wil de meeste geschikte persoon als leider. Maar ik vind het wel belangrijk dat het een vanzelfsprekendheid wordt dat ontwikkelaars en de bazen daarvan ook vrouwen zijn. Gelukkig zijn er al heel wat vrouwelijke ontwikkelaars. Maar dat beeld leeft naar buiten toe wat mij betreft nog onvoldoende.

Natuurlijk verschillen vrouwen onderling ook sterk. Minstens net zo veel als dat mannen van vrouwen verschillen. Maar er zijn eigenschappen die meer aan vrouwen worden toegedicht dan aan mannen. Denk aan maatschappelijke betrokkenheid. Aan zorgzaamheid en het zoeken van de verbinding. Eigenschappen die je uiteraard ook bij veel mannen tegenkomt, maar die men niet onmiddellijk met de vastgoedwereld associeert. Het zou goed zijn als die eigenschappen of waarden meer gemeengoed worden binnen onze cultuur. Want in een veranderende maatschappij die steeds mondiger wordt en steeds hogere eisen stelt zijn het juist die waarden die onze sector nodig heeft om legitimiteit te behouden, meerwaarde te bieden en uiteindelijk te renderen. En, indachtig de boodschap van de levensgezellin van Sartre, met meer vrouwen en vrouwelijke rolmodellen in de vastgoedsector wordt het voor de mannen én vrouwen vanzelfsprekender om zich die cultuur eigen te maken. En dat is winst!

Jan Fokkema
directeur NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/simone_de_beauvoir_de_tweede_sekse.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/simone_de_beauvoir_de_tweede_sekse.jpg

Tags