Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/selfiestick.jpg
Nieuws
23 februari 2015
De waarde van gemeenschap in het 'selfie-tijdperk'
Regelmatig vraag ik me af wat ik bij de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, doe en vooral waarom ik dat doe.

Regelmatig vraag ik me af wat ik bij de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, doe en vooral waarom ik dat doe. Ook anderen vragen dat wel eens aan mij, of ze verleiden mij om me daarover uit te spreken. Nog niet zo lang geleden heb ik dat als volgt onder woorden gebracht.

Ik werk bij de NEPROM omdat ik ervan overtuigd ben dat de ontwikkelaar als professionele opdrachtgever een bijzondere positie inneemt in onze maatschappij. De ontwikkelaar slaat de brug tussen consument en burger, tussen markt en publiek. Zo staat het ook in de statuten van onze vereniging: het bevorderen van de samenwerking tussen ontwikkelaars en overheid.
De ontwikkelaar heeft een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, omdat hij onze stad, onze buurt, ons gebouw en ons huis maakt. Hij bouwt aan de publieke ruimte, aan de voorzieningen. Aan de fysieke waarden van onze maatschappij en uiteindelijk aan het geluk van de mensen. Dat doet de ontwikkelaar natuurlijk niet in zijn eentje, maar hij speelt daarbij vaak wel een doorslaggevende rol.

License to operate verdienen
We leven in een kapitalistische samenleving. De ontwikkelaar die op de vastgoedmarkt de meeste economische waarde voor zijn klanten toevoegt, wordt daarvoor beloond. In het verleden was dat vaak rijkelijk! Tegenwoordig aanzienlijk minder. Maar via de publieke lijn moet hij ook keer op keer zijn license to operate opnieuw verdienen. Dat geldt voor elk commerciële onderneming, maar voor de ontwikkelaar, vanwege zijn grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, in het bijzonder. En op dat snijvlak staat de NEPROM. Een vereniging die zich naast de lobby hard maakt voor de professionalisering en de integriteit van de sector. Het is een vereniging, een waardengemeenschap. Geen onderneming, waar je diensten afneemt! En die vereniging wordt gemaakt door haar leden.

Geen lobby zonder gedeelde waarden
“Lobby” heeft voor velen een negatieve klank, maar lobby is wat mij betreft géén platte belangenbehartiging. Lobby is essentieel voor een waardengemeenschap. Lobbyen houdt in dat je de kennis en ervaring die de leden van de vereniging opdoen in hun intensieve contacten met de markt, met de klant en met de publieke sector, in acties omzet. Die acties zijn gericht op het verhogen van de kennis en het bewustzijn van onze stakeholders, met als doel veranderingen te bewerkstelligen die de NEPROM-leden in staat stellen maximale economische meerwaarde én een optimale maatschappelijke bijdrage te leveren. Géén lobby zonder gedeelde waarden!

Decennia lang stond ontwikkelen en bouwen vooral in het teken van groei en uitbreiding. De afgelopen tijd heeft de vereniging, gevoed door krachten vanuit de maatschappij en op basis van discussie tussen haar leden, een verandering doorgemaakt. Binnen de vereniging groeit het draagvlak voor vernieuwen en verbeteren van de bestaande stad. De NEPROM heeft daarbij een rol gespeeld als platform voor haar leden, om daar de discussie te voeren, visies te ontwikkelen en uit te dragen.

Ladder
Een voorbeeld van onze lobby. De NEPROM heeft enige jaren geleden haar visie gegeven en invloed uitgeoefend bij de totstandkoming van de zogenoemde Ladder voor duurzame verstedelijking. Dit is een wettelijk instrument, dat overheden dwingt om ruimtelijke besluiten zo in te richten dat eerst de beschikbare ruimte in de steden beter benut wordt, voordat de blik naar buiten wordt gericht. 

De vereniging speelt nu opnieuw een belangrijke rol; deze keer bij het vergroten van het bewustzijn dat de Ladder moet worden bijgesteld. Omdat ze in de praktijk haar doel te vaak voorbij schiet en herontwikkeling en vernieuwing van bestaand stedelijk gebied soms juist verhindert. De vereniging kan dat alleen met kennis van zaken en grote betrokkenheid doen, omdat haar leden in de praktijk met de gevolgen van de Ladder geconfronteerd worden.

Overtollige kantoren verwijderen
De vereniging speelt ook een belangrijke rol in de zogenoemde Kantorentop, onder voorzitterschap van het ministerie van IenM. Deze is gericht is op het gezonder maken van de kantorenmarkt en op het RO-beleid van overheden. Het doel is hier dat ongeschikte en verouderde kantoorlocaties worden gesaneerd, verouderde kantoren worden herontwikkeld en getransformeerd, en nieuwe kantoren alleen nog worden toegestaan op de weinige locaties die daar echt geschikt voor zijn. Wij zijn daarin een voortrekker als het gaat om collectieve actie vanuit marktpartijen om mechanismes te ontwikkelen die tot het versneld verwijderen van overtollige kantoren leiden.

Dynamiek in retail bevorderen
Ook op het winkelfront is de vereniging actief. We maken bijvoorbeeld deel uit vanuit de zogenoemde Winkeltop en de Retailagenda, waar wij ons inzetten voor ruimte voor dynamiek binnen bestaand stedelijk gebied. Wij werken er voortdurend aan dat de bescherming van het oude niet de overhand krijgt, omdat dat vernieuwing tegenhoudt, en de mogelijkheden van winkelondernemers beperkt om hun klanten met steeds nieuwe concepten, formules en producten te bedienen. Maar dat doen we wel binnen de nieuwe ruimtelijke en maatschappelijke kaders, waarbij bestaand stedelijk gebied en de kwaliteit van de binnenstad richtinggevend zijn. Daar staan we als vereniging voor!

Integriteit
Nog een voorbeeld: integriteit. Het NEPROM-bestuur en de vereniging steken enorm veel tijd en energie in het bevorderen van integriteit. Voor een ontwikkelaar is het van levensbelang dat hij en de sector waar hij deel vanuit maakt, integer handelt en te vertrouwen is. Dat is een zware opgave, waar we alleen in kunnen slagen als de grote toonaangevende ontwikkelaars zich daar volledig aan verbinden.

Binnen de NEPROM is met de leden een systeem ontwikkeld en geïmplementeerd dat zowel op het niveau van bewustzijn als op het praktische niveau van regels en de aanpak van incidenten grote voortgang heeft geboekt. We zetten ons ervoor in dat gemeenten criteria ten aanzien van integriteit gaan hanteren bij het selecteren en contracteren van marktpartijen.

Zo zijn er vele voorbeelden van activiteiten van de vereniging die het belang en de invloed van individuele leden overstijgen. In deze tijd, waarin God voor velen nog slechts een twitteraccount is, moet een gemeenschap zichzelf sturen. Geen kuddegedrag, maar ook geen verzameling hyper-individualisten die uitsluitend bezig zijn met zoveel mogelijk geld verdienen in zo kort mogelijke tijd. Lid zijn van een gemeenschap ben je vrijwillig, maar het is nooit vrijblijvend. Dat is waar ik me voor in zet, omdat ik geloof in het belang van gemeenschap in het 'selfie-tijdperk'.

Jan Fokkema
directeur NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars

Tags