Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 februari 2023
De Wet Bibob en privacygevoelige informatie
Het opvragen van gegevens op grond van de wet Bibob voldoet soms niet aan de privacywetgeving. De NEPROM adviseert haar leden in voorkomende gevallen hierover in gesprek te gaan met de gemeente.

Om te voorkomen dat een vergunning wordt misbruikt om bijvoorbeeld criminele activiteiten te faciliteren, mag de overheid door middel van de wet Bibob de afgifte van een vergunning weigeren of een verleende vergunning intrekken. Bij de aanvraag van een vergunning, vraagt de gemeente daarom vaak (extra) gegevens op om te beoordelen wat de risico’s zouden kunnen zijn.   

De NEPROM constateert -mede naar aanleiding van signalen van leden- dat de gekozen aanpak weinig uniform is bij gemeenten. Het wisselt sterk per gemeente of, en zo ja welke, gegevens aangeleverd moeten worden. Ook is niet iedere aanpak proportioneel en conform geldende privacywetgeving. Het gaat soms om gevoelige en voor de aanvraag irrelevante privé-gegevens van bestuurders van bedrijven, die verstrekt dienen te worden. Bijvoorbeeld een belastingaangifte. 

Wij adviseren leden -conform bestendige praktijk onder leden- die gegevens niet zonder meer te verstrekken maar het gesprek hierover aan te gaan met de desbetreffende gemeente. De NEPROM is altijd benieuwd naar jullie ervaring. Dus deel die vooral met Nicolette Zandvliet (06 53 27 35 19). 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Didam%20arrest.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Didam%20arrest.jpg

Tags