Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 november 2014
Debat geopend!
Marktselectie is een goed middel om overheid en markt bij elkaar te brengen en een gebiedsontwikkeling weer op gang te brengen. Het is even wennen voor gemeenten om ‘los te laten’, maar het werkt.

Bron www.romagazine.nl

Marktselectie is een goed middel om overheid en markt bij elkaar te brengen en dus de gebiedsontwikkeling weer op gang te brengen. De selectie moet dan wel goed zijn ingestoken: het moet marktpartijen uitdagen om te laten zien wat ze kunnen, in plaats van massief voorschrijven wat ze moeten. Het is even wennen voor gemeenten om ‘los te laten’, maar het werkt, zo blijkt uit verschillende praktijkcasussen.

Met deze boodschap toeren de NEPROM en Akro Consult door het land om de handreiking ‘Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling’ toe te lichten. Daarbij dagen we de bezoekers vooral uit om hun bevindingen te delen: hoe meer praktijkervaring, hoe scherper we krijgen wat wel en niet werkt. Dit was ook een van de doelen van de handreiking: een expliciete uitnodiging om commentaar! In de eerste twee bijeenkomsten, in Breda en Utrecht, heeft dat goed gewerkt.

In Breda, aan de hand van de casus Gasthuispoort, ontstond een bijna ideologische discussie over de vraag in welke mate de gemeente moet sturen op kwaliteit, en of de markt dat niet beter kan bepalen? Tot veler verassing blijkt ook juist de markt te pleiten voor een beoordeling op kwaliteit, liever dan op prijs. De marktpartij die de marktselectie won heeft uiteindelijk haar visie aangescherpt en verbeterd, nadat de gemeente haar kwalitatieve doelen had geformuleerd. Tegelijkertijd dwingt het ook de gemeente om vooraf beter na te denken over wat belangrijk is. Kan de gemeente kwaliteit dan objectief beoordelen? Nee, nooit helemaal objectief, maar wel deskundig en transparant.

Marktpartijen hebben daar geen moeite mee!
In Utrecht werd de casus Noordgebouw besproken, een complexe vastgoedopgave, op een complexe locatie. Het heeft goed gewerkt dat de gemeente haar doelen beschreef en de marktpartijen de ruimte hadden om met een grote vrijheid de uitwerking te plegen. Dat leverde oplossingen die de gemeente niet had voorzien.

Wel hechten marktpartijen er daarbij aan om zich te mogen presenteren. Achter elk plan staat een team van mensen die hun boodschap willen toelichten en hun enthousiasme willen tonen. Er is geen enkele belemmering in de procedure om daar geen gehoor aan te geven. Wel moet de gemeente vooraf nadenken over hoe ze ermee om wil gaan. Maar dat geldt zo ongeveer voor alle aspecten van de aanbesteding!

Wij nodigen u expliciet uit om deel te nemen aan het debat. Heeft u suggesties of wilt u een ervaring delen? Dat kan via een mailtje naar m.schepman@neprom.nl of via rkersten@akroconsult.nl. De volgende bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam. Hou de aankondiging in de gaten!

Lees ook de uitgebreide terugblik op de bijeenkomst in Utrecht (oktober 2014).

Over ROmagazine
ROmagazine is hét onafhankelijke vakblad op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu. ROm brengt nieuws, achtergronden en meningen die er toe doen, laat zien hoe het beleid in de praktijk werkt of niet werkt, en is een podium voor discussie op het gebied van ruimte, infra en milieu. ROm is voor de professional op het gebied van ruimtelijke omgeving, infrastructuur en milieu een onmisbare bron van informatie.

Korting voor NEPROM-leden op abonnement ROmagazine
Als u werkzaam bent bij een NEPROM-lidbedrijf ontvangt u 25% korting op ROm. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar
info@romagazine.nl.

https://intern.neprom.nl/opleidingen/lpo/roger-kersten.jpg

Tags