Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
30 januari 2017
Debat Transformatiepotentie bestaande stad
Hoe zorgen we ervoor dat de transformatiepotentie van de bestaande stad optimaal wordt benut? Dat debat voeren we op woensdagmiddag 8 maart in Stadion Galgenwaard in Utrecht.
 
Woensdagmiddag 8 maart 2017, Galgenwaard Utrecht

Hoe zorgen we ervoor dat de transformatiepotentie van de bestaande stad optimaal wordt benut? Dat begint bij inzicht in de werkelijke mogelijkheden. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kan minimaal 35% van de woningbehoefte worden gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. Bij een lagere huishoudensgroei loopt dit op tot maximaal 80%.

Maar in hoeverre kan dit op financieel verantwoorde wijze gebeuren? En lukt dit ook nog binnen een acceptabele periode, gegeven de complexiteit van de opgaven en de veelheid aan belangen? En ook niet onbelangrijk, in welke mate willen mensen wonen op deze locaties en in de woonmilieus en woningtypen die hier ontwikkeld kunnen worden? Dit alles is voer voor debat!

Dat debat voeren we op woensdagmiddag 8 maart van 13.30 tot 17.00 uur in Stadion Galgenwaard in Utrecht. Niet op basis van onderbuikgevoelens, maar aan de hand van gedegen onderzoek door Brink Management & Advies naar de mogelijkheden van woningbouw binnen de bestaande stad. Rekening houdend met kwalitatieve woningvraag, financiële haalbaarheid en factoren als tijd, complexiteit en organiserend vermogen.

Na de presentatie van het onderzoek, dat is geëntameerd door BPD, NEPROM, G32, BNG en de Leerstoel Gebiedsontwikkeling (TU Delft), gaan we het debat aan. Kamerleden, gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, marktpartijen en andere experts en belanghebbenden in deze opgave geven hun visie. Met de resultaten van het onderzoek en het debat denken we belangrijke bouwstenen te kunnen leveren voor het verstedelijkingsbeleid van het nieuwe kabinet.

Programma
Bekijk het programma.

Aanmelden
Als gevolg van de grote belangstelling voor deze bijeenkomst wordt uw aanmelding op de reservelijst geplaatst. Mochten er alsnog plaatsen beschikbaar komen, dan zullen we u daarover berichten.

 

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/debat.jpg

Tags


Downloads