Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
11 december 2014
Decentralisatie van duurzaamheidsvoorschriften onwenselijk
NEPROM en AEDES verwoorden hun standpunt over het decentraliseren van bouwvoorschriften in een brief aan het ministerie van IenM.
Voor de zomervakantie is het voorstel voor een nieuwe Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Het beoogt een bundeling en vereenvoudiging van het Omgevingsrecht. Het betekent ook dat sommige bevoegdheden verspreid worden over een aantal lagere instanties. Dat schept meer ruimte voor gemeenten.

Er wordt inmiddels gewerkt aan uitvoeringsregelgeving; onder andere over bouwen. In een gezamenlijke brief aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben NEPROM en AEDES hun standpunt verwoord over het decentraliseren van bouwvoorschriften in relatie tot de nieuwe Omgevingswet. Specifiek gaat de brief in op eisen ten aanzien van duurzaamheid en energie.

NEPROM en AEDES juichen het toe dat gemeenten meer ruimte krijgen om af te wijken van nationale regels, om lokaal ontwikkelingen mogelijk te maken. De brancheorganisaties vrezen echter een wildgroei aan lokale (bouw)regelgeving daar waar gemeenten de ruimte dreigen te krijgen om strengere regels te stellen dan nationaal bepaald. Het systeem wordt daardoor onwerkbaar en de consument is er niet bij gebaat. Strengere eisen leiden tot meerkosten, onduidelijkheid en onzekerheid. Nationale beleidsdoelen zijn hiermee niet of in niet betekenende mate gediend.

Lees hier de volledige brief.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/energiezuinige-huizen.jpg

Tags