Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/projecten/opburen-lpo.jpg
Nieuws
24 april 2014
Deelnemers Leergang Projectontwikkeling bezoeken Op Buuren
De Leergang Projectontwikkeling bestaat 30 jaar. En dat vieren we, onder meer door deelnemers in dit jubileumjaar iets extra’s te bieden.

De Leergang Projectontwikkeling bestaat in 2014 30 jaar. En dat vieren we. Onder meer door deelnemers aan de Leergang in dit jubileumjaar iets extra’s te bieden. Zo gingen we op 10 april met 25 cursisten op excursie naar het project ‘Op Buuren’.

Op Buuren was in 2013 één van de genomineerde projecten voor de NEPROM-prijs voor Locatieontwikkeling. Tijdens de excursie namen we deze geslaagde locatieontwikkeling onder de loep. Met direct betrokkenen van de gemeente Stichtse Vecht, KondorWessels Projecten en Bouwfonds Ontwikkeling gingen de deelnemers in gesprek over het proces, de samenwerking en natuurlijk het resultaat.

Albert de Vos van de Gemeente Stichtse Vecht, al jaren direct betrokken bij het project, verzorgde de inleiding met een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de locatieontwikkeling en de samenwerking tussen de gemeente en de markpartijen. Aan de hand van de maquette werd de planontwikkeling door de jaren heen vervolgens toegelicht door Albert de Vos, Pascal Schreur (Bouwfonds Ontwikkeling) en Cyrille Duchateau (KondorWessels Projecten).Daarna was het de hoogste tijd om zelf een kijkje te nemen in Op Buuren, begeleid door de drie heren. Onder het genot van een broodje volgde een korte terugkoppeling waarin de deelnemers hun observaties met elkaar deelden. Gemene deler was dat iedereen behoorlijk onder de indruk was van het project en waardering had voor de samenwerking tussen de partijen. Het project was dan ook niet voor niets genomineerd voor de NEPROM-prijs, waarbij het immers gaat om projecten met geslaagde samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen.

Na deze excursie vertrokken de deelnemers naar hun vertrouwde cursuslocatie, Hotel Oud-Londen in Zeist, waar het derde blok van hun leergang hen te wachten stond.

Ook interesse om deel te nemen aan de Leergang Projectontwikkeling? De data voor de volgende ronde zijn 9 t/m 11 okt, 6 t/m 8 nov, 11 t/m 13 dec 2014 en 15 t/m 17 jan 2015. Meer informatie vind je op www.neprom.nl/lpoOver Op Buuren
(Uit het juryrapport NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2013)

Een vervuild DSM-industrieterrein van 18 hectare aan de Vecht omtoveren tot een gewild woongebied van circa 600 woningen: het is geen sinecure. KondorWessels Projecten (KWP) slaagt met het project Op Buuren erin de opgave te volbrengen. Begin deze eeuw worden de gronden van het terrein aangekocht en gaat de ontwikkelaar in gesprek met de gemeente (toen nog Maarssen) over de nieuwe bestemming en hoe deze gerealiseerd kan worden. KWP ziet kansen voor wonen en recreatie, onder voorwaarde dat de overheden (gemeente en provincie) medewerking verlenen.

Die gezamenlijke ambitie wordt in 2003 bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst, waarna de planontwikkeling en de sanering (kosten 24 miljoen euro) van start kunnen gaan. Belangrijke drager onder het plan voor het nieuwe woongebied is de VechtVisie Belvedère, opgesteld door  bureau La4Sale in opdracht van de particuliere Vechtplassencommissie. Deze visie geeft aan hoe het ‘Vechtse’ wonen op een eigentijdse manier gestalte kan krijgen. Publiek en privaat vinden elkaar op dit thema en maken het leidend voor de verdere ontwikkeling. In een beeldkwaliteitsplan (opgesteld door La4Sale en Mulleners + Mulleners Architecten) wordt een en ander gedetailleerd uitgewerkt, voor de drie gebieden die binnen Op Buuren een plek krijgen: Dorp, Park en Buiten. Elk deelplan krijgt een eigen sfeer, inrichting en programma.

In een vroeg stadium sluiten twee andere marktpartijen aan bij de ontwikkeling. Bouwfonds Ontwikkeling schuift aan om met KWP het grootste deelplan (Dorp) te ontwikkelen. Binnen dit deelplan neemt bovendien belegger Vesteda circa 190 appartementen en eengezinswoningen af. De gemeente vervult een faciliterende rol en is daarnaast verantwoordelijk voor de aanleg van het landschapspark van Op Buuren Park, op de plaats van een voormalige vuilstort.

Een belangrijke rol is verder weggelegd voor stakeholders in de omgeving. In een klankbordgroep nemen verschillende belangengroeperingen zitting, zoals Dorpscommissie Oud-Zuilen, Wijkcommissie Oostwaard en de genoemde Vechtplassencommissie. Zij denken actief mee in de planontwikkeling, waardoor het proces inhoudelijk verrijkt wordt en qua procedures soepel verloopt. In de afstemming van Op Buuren op de omgeving is veel aandacht besteed, door bestaande dorpen langs de Vecht uitgebreid te analyseren. Van ieder dorp is als het ware een ‘streepjescode’ gemaakt, die vertaald is naar dit nieuwe plan. Het beeldkwaliteitsplan fungeert als het kader voor de woningontwerpen van acht architecten, die uiteenlopen van historiserend tot modern à la 2020. Ook het landschapsontwerp wordt hieraan getoetst.

Het succes van Op Buuren is groot; ondanks de moeilijke economische situatie worden de woningen uitstekend verkocht. Het project wordt naar verwachting in 2014 afgerond.