Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
29 maart 2023
Didam-Alert
De Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 22 maart dat het Didam-arrest met terugwerkende kracht van toepassing is en daarmee ook geldt voor overeenkomsten gesloten vóór 26 november 2021.

Op 22 maart deed de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland een vergaande uitspraak over het Didam-arrest. De regel uit het arrest, dat de overheid een selectieprocedure dient te organiseren of een voornemen tot het aangaan van een vastgoedtransactie dient te publiceren, geldt ook voor 'oude' overeenkomsten; gesloten voor het arrest van 26 november 2021. 

Dit leidt volgens de voorzieningenrechter tot nietigheid van de koopovereenkomst in verband met strijd met het gelijkheidsbeginsel en relevante bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst is dus van meet af aan ongeldig geweest. De gemeente mag in dit geval alsnog de juiste procedure volgen. De levering had in dit geval nog niet plaats gevonden. 

Met deze uitspraak is het leerstuk nog niet uitgekristalliseerd. Er komt vast een vervolg. Wel is het vertragend voor de (notariële) praktijk. Daarnaast zijn de juridische risico's groot omdat de eventueel wel verrichte prestaties (levering, betaling koopsom) ongedaan gemaakt moeten worden. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Didam%20arrest.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Didam%20arrest.jpg

Tags