Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
13 juni 2024
Didam-regels verduidelijkt?
Het Didam-arrest vereist dat overheden alle gegadigden gelijke kansen bieden bij vastgoedtransacties. Dit leidt vaak tot complicaties. Verdere verduidelijking door de Hoge Raad volgt later dit jaar.

​In het Didam-arrest van 26 november 2021 bepaalde de Hoge Raad dat overheidsorganen bij vastgoedtransacties het gelijkheidsbeginsel moeten respecteren. Dit betekent dat de overheid alle (potentiële) gegadigden een gelijke kans moet bieden bij vastgoedtransacties.

Deze regels hebben vaak geleid tot extra complicaties in onderhandelingen en procedures, wat onwenselijk is voor NEPROM-leden. Daarom heeft NEPROM samen met BZK, VNG en VvG eerder een handreiking gepubliceerd om deze regels te verduidelijken.

Actualiteiten
Op 11 juni publiceerde de Rechtbank Gelderland een uitspraak waarin zij vragen wil stellen aan de Hoge Raad over de Didam-regels. De vragen gaan over de geldigheid van Didam-strijdige overeenkomsten, de afweging tussen het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, en de mogelijkheid van schadevergoeding bij een nietige of vernietigbare overeenkomst.

Dit sluit aan bij het advies van advocaat-generaal Snijders van 24 mei 2024, die pleit voor verduidelijking van de Didam-regels en hun toepassingsbereik. Hij adviseert dat de regels niet moeten leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid, maar eventueel tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt verwacht dat de Hoge Raad een beslissing neemt. NEPROM zal haar leden hierover informeren.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/didam%20bijeenkomst.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/didam%20bijeenkomst.jpg

Tags