Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 februari 2024
Doorbouwakkoord Amsterdam
In het akkoord, o.a. ondertekend door NEPROM, maken marktpartijen en de gemeente Amsterdam inhoudelijke afspraken om gezamenlijk door te kunnen blijven bouwen.

Op 28 februari is het Doorbouwakkoord Amsterdam gepresenteerd aan Tweede Kamerleden. Het akkoord benadrukt de wens van partijen om door te willen bouwen. De presentatie werd georganiseerd door de gemeente Amsterdam en de ondertekenende koepelorganisaties. Namens NEPROM hebben Tobias Verhoeven en Fahid Minhas de meerwaarde van het akkoord toegelicht.  

In oktober is in de Tweede Kamer met brede steun een motie aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om meer en beter te samenwerken met marktpartijen om zo de woningbouw weer uit het slop te trekken. Reden voor de samenwerkende partijen binnen de gemeente Amsterdam om het Doorbouwakkoord toe te lichten aan de Kamerleden en het als voorbeeld te stellen voor andere gemeenten.  

Het akkoord benadrukt de collectieve inzet en ambitie om constructief en creatief door te kunnen blijven bouwen, zowel op de korte termijn als voor de toekomst. In het akkoord zijn diverse inhoudelijke afspraken gemaakt, onder andere over het voorkomen van een stapeling van eisen, een efficiënt planproces, het herijken van de grondprijzen en transparante businesscases. 

De meerwaarde voor NEPROM en haar leden zit er onder meer in dat in collectief overleg heldere, gezamenlijke afspraken vast staan zodat alle partijen aan de voorkant weten waar ze aan toe zijn. Door samen aan tafel te zitten wordt vertrouwen en een beter inzicht gecreëerd. Om de doelstelling te behalen kan er zodoende in overleg gedraaid worden aan de benodigde knoppen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de in het akkoord opgenomen afspraken over het herzien van de grondprijzen. Ontwikkelende partijen die aan de vooravond van startbouw staan, kunnen de gemeente verzoeken om eerder afgesproken grondprijzen opnieuw tegen het licht te houden, waardoor projecten toch gerealiseerd kunnen worden.  

Lees hier het Doorbouwakkoord Amsterdam. ​

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/doorbouw.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Afbeeldingen%20bulletin/doorbouw.jpg

Tags