Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
14 december 2021
Drukbezocht flitswebinar over de verkoop van vastgoed door overheden
Vrijdag 10 december vond het webinar plaats over de verkoop van vastgoed door overheden. Ali Al Khatib en Erik Verweij (Stibbe) gingen in op een belangrijke actualiteit met grote gevolgen voor de projectontwikkelingspraktijk.

Recent heeft de Hoge Raad in een belangrijke uitspraak bepaald, dat bij gronduitgifte voortaan een openbare selectieprocedure toegepast moet worden door bijvoorbeeld een gemeente. Een in het arrest genoemde uitzondering daargelaten.

Op vrijdag 10 december vond een webinar plaats over de verkoop van vastgoed door overheden. Ali Al Khatib en Erik Verweij (Stibbe) gingen in op de uitspraak van de Hoger Raad nav de Didam-zaak, waarbij het gaat om de een-op-een verkoop van grond aan een ontwikkelaar.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor de projectontwikkelingspraktijk. Dat bleek onder andere uit de ruim 145 deelnemers die dit webinar hebben gevolgd, zowel juristen als projectmanagers en directies. We gaan op korte termijn in overleg met Rijk en gemeenten om te werken aan een handreiking of iets vergelijkbaars om de beleidsmatige ruimte die het arrest biedt zo in te vullen, dat een vruchtbare samenwerking tussen markt en overheid mogelijk blijft.

Daarnaast belegt de NEPROM in de weken na het kerstreces een aantal kleinschalige bijeenkomsten met leden en gemeenten om meer grip te krijgen op de verschillende situaties waarin deze uitspraak voor problemen zorgt.


Aanvulling d.d. 13-1-2022

Stibbe herhaalde dit webinar later voor haar klanten. Naar aanleiding hiervan bespreekt het kantoor op haar website in FAQ-vorm het arrest en de praktische betekenis ervan voor de praktijk.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/rechter%20(1).jpg, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/rechter%20(1).jpg

Tags