Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Kostenverhaal.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Kostenverhaal.jpg
Nieuws
28 september 2022
Duidelijkheid over financiële bijdragen
De categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen verhaald kunnen worden zijn bepaald in een recente publicatie.
Het heeft veel geduld gevergd maar op 14 september is er eindelijk duidelijkheid gekomen over op welke categorieën ontwikkelingen financiële bijdragen verhaald kunnen worden. Lees hier het besluit.

Het betreft bijvoorbeeld maatregelen ter vermindering van de stikstofdepositie en voor natuurbescherming, de aanleg van infrastructuur, de bouw van recreatievoorzieningen en de realisatie van sociale koop- en huur.

Hiermee wordt in de Omgevingswet een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om kosten voor het verbeteren van de fysieke leefomgeving te verhalen op ontwikkelaars. De NEPROM heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor afbakening en verduidelijking van deze regeling.

Daardoor is in de definitieve versie verduidelijkt hoe financiële bijdragen zich verhouden tot het gewone kostenverhaal. En is er een regeling over de eindafrekening opgenomen; zodat de ontwikkelaar beter weet wanneer en dat hij recht heeft op terugbetaling; als het werkelijke bedrag lager uitvalt. Ook is het begrip 'functionele samenhang' (tussen het project en de bijdrage) verduidelijkt. Voor ontwikkelaars is het dus zaak aan te dringen op een goede financiële onderbouwing en scherp te zijn op de relatie tussen het project en de voorzieningen.

Meer weten over dit belangrijke onderwerp?
Download de NEPROM-handreiking over kostenverhaal en financiële bijdragen.Tags