Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/peter-gijsen.jpg
Nieuws
27 januari 2014
Duurzaam hout in de praktijk - Deel 4
Dit interview met Peter Gijsen (BAM Woningbouw) is het laatste in een serie van vier over de praktische toepassing van duurzaam geproduceerd hout.

De NEPROM streeft naar toepassing van duurzaam geproduceerd hout in alle bouwprojecten. Dit moet in 2015 resulteren in (bijna) 100% duurzaam hout in 80% van de bouwprojecten van NEPROM-leden. Hoe staat het eind 2013 met deze ambitie? Hoe borgen en monitoren de koplopers dat er ook daadwerkelijk duurzaam hout in de alledaagse praktijk van de bouw wordt toegepast? En wat kunt u leren van hun ervaringen? De komende weken leest u erover in een serie van vier interviews met direct betrokkenen.

4. BAM Woningbouw – Peter Gijsen, CSR manager

Sinds 2007 is de Koninklijke BAM groep partner van FSC Nederland. “Als BAM Woningbouw zijn wij sinds 2009 FSC-gecertificeerd. Sindsdien is het beleid om zoveel mogelijk FSC hout in onze woningen te verwerken. Indien FSC niet expliciet in het bestek staat voorgeschreven, is PEFC gecertificeerd hout een goed alternatief. Omdat wij zelf niet PEFC-gecertificeerd zijn, vervalt echter formeel de claim als het hout bij ons op de bouwplaats arriveert.”

Vanuit het hoofdkantoor coördineert Gijsen de toepassing van duurzaam hout door de regio’s en laat hij interne audits uitvoeren. Op verzoek levert hij prompt een lijst met de gegevens over het eerste halfjaar van 2013. “In totaal verwerkten wij ca. 5.500 m3 hout waarvan 87% FSC, 8% PEFC en 5% niet duurzaam gecertificeerd”, somt hij op. Dat laatste percentage is sinds 2009 sterk gedaald. In 2011 bedroeg het percentage niet duurzaam hout nog 16% en in 2012 was dit gedaald tot 8%.

Tweemaal per jaar wordt er vanuit de centrale inkooporganisatie van BAM-groep een uitvraag gedaan onder de houtleveranciers. BAM bepaalt hiertoe per werkmaatschappij de 20% grootste houtleveranciers die minimaal 80% van het houtvolume leveren. Op deze wijze worden per werkmaatschappij de geleverde hoeveelheden gecertificeerd en niet-gecertificeerd hout in m3 bepaald.

“Van ieder project waar in het bestek FSC-hout wordt voorgeschreven, houden we de geleverde hoeveelheden én de claim bij. Deze staan altijd verplicht op de factuur vermeld. Dat is het enige bewijs dat de geleverde partij ook daadwerkelijk FSC gecertificeerd is. De hoeveelheden houden we meestal bij in stuks voor ramen, deuren kozijnen, trappen etc. en in m2 voor plaatmateriaal.” BAM Woningbouw controleert zelf niet de leveranciers omdat deze al worden geaudit door de eigen certificeerder.

Gijsen stopt veel energie in scholing van eigen mensen. “Zij moeten de opdrachtgever wijzen op het belang van duurzaam hout voor zover deze daar zelf niet mee komt. De administratie brengt extra werk met zich mee en daarom is het belangrijk om goed uit te leggen wat het nut is van duurzaam hout.”
Vooral de woningcorporaties hebben mijns inziens de discussie over duurzaam hout aangejaagd. Vandaag de dag kom je bij hen niet meer aan de bak als je geen certificaat hebt.

Ten slotte wijst Gijsen op de definitiekwestie. “Ga niet af op claims als ‘dit is legaal hout’. Dat zegt niks, want legaal hout is niet per se duurzaam. De overheden in het betreffende land kunnen corrupt zijn, maar daarmee niet illegaal. FSC- en PEFC-hout zijn duurzaam en legaal.”

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/peter-gijsen.jpg

Tags