Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 mei 2018
Duurzaamheid en kostenverhaal onder de Crisis- en herstelwet
De NEPROM heeft gereageerd op de 17e tranche experimenten die op de nominatie staan om toegevoegd te worden aan de Chw.
Zowel de Tweede als de Eerste Kamer buigen zich op dit moment over het lijstje van experimenten dat op de nominatie staat toegevoegd te worden aan de Crisis- en herstelwet (Chw). Het gaat om de zeventiende toevoeging (tranche) sinds de inwerkingtreding van de wet.

Onder de Chw mag, onder bepaalde voorwaarden, geëxperimenteerd worden met afwijkingen van geldende wetgeving. Doel van de Chw is procedures en projecten te versnellen ter bestrijding van de economische crisis. Dat laatste lijkt onder de huidige marktomstandigheden minder relevant. Binnenkort gaat er onder andere daarom een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer tot aanpassing van de Chw. Deze wijziging zou de Chw beter moeten laten aansluiten op de Omgevingswet, die 2021 in werking treedt. Ondertussen worden er nog steeds projecten toegevoegd aan de Chw. 

De NEPROM heeft richting de Staten-Generaal en minister Ollongren gereageerd op de 17e tranche. Aandachtspunten zijn de onderwerpen duurzaamheid en kostenverhaal. De voorgestelde experimenten op het gebied van duurzaamheid gaan verder dan de lopende experimenten, en verder dan is toegestaan op basis van het huidige/voorlopig nog geldende artikel 122 Woningwet. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor marktpartijen. De NEPROM vindt het daarnaast onverstandig en prematuur om verder te experimenteren met de toekomstige en onbekende regeling ten aanzien van kostenverhaal. Die wordt opgenomen in de Aanvullingswet grondeigendom. Het concept ligt momenteel voor advies bij de Raad van State, en wordt pas openbaar als de tekst straks met het advies naar de Tweede Kamer gaat. De NEPROM wil eerst meer duidelijkheid en inzicht in de oogst van lopende experimenten. Anders is er geen sprake van een transparante en gelijkwaardige (onderhandelings)situatie voor de initiatiefnemers, in lopende gesprekken met gemeenten die onder het experiment vallen.
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/kaart-delft.jpg

Tags