Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
19 juli 2018
Duurzame verstedelijking 'Thuis in de toekomst'
In de Investeringsstrategie voor Duurzame Verstedelijking “Thuis in de Toekomst” schetst de NEPROM de grote verstedelijkingsopgaven voor de komende decennia, mogelijke oplossingsstrategieën en de bijdragen die de NEPROM-leden daar aan willen en kunnen leveren.

​Op 17 mei tijdens de Dag van de Projectontwikkeling presenteerde de NEPROM de Investeringsstrategie Duurzame verstedelijking ‘Thuis in de Toekomst’. Ook publiceerden we toen de samenvatting Thuis in de Toekomst – Routekaart voor Duurzame verstedelijking. Aan de Investeringsstrategie ligt het werk ten grondslag van vijf onderzoeksbureaus. Daarnaast is gebruik gemaakt van de waardevolle input en feedback die we in verschillende kleine en grotere bijeenkomsten met leden en vele andere betrokkenen mochten ontvangen. De samenvatting, de investeringsstrategie en de onderbouwing zijn nu gebundeld in een complete rapportage.

Inhoud investeringsstrategie
In onze investeringsstrategie staat de noodzaak voorop om voor 2030 ongeveer één miljoen nieuwe woningen te bouwen: vraaggericht, binnen bestaand verstedelijkt gebied, én daar waar nodig en gewenst ook daarbuiten. Aan die woonopgave koppelen we nadrukkelijk de energie-transitie, de mobiliteitsrevolutie en de noodzaak om de omgevingskwaliteit te verhogen. We maken in deze publicatie duidelijk wat ontwikkelaars en beleggers daar – in samenwerking met gemeenten - aan kunnen bijdragen. En we vragen aan Rijk, provincies en gemeenten om zodanige randvoorwaarden te creëren dat we tot optimale waardetoevoeging voor burger, maatschappij en economie kunnen komen.

Vervolgactiviteiten
Graag gaan we met onze stakeholders in gesprek over de grote verstedelijkingsopgaven waar we op lokaal, regionaal en nationaal niveau gezamenlijk voor staan. Na het zomerreces organiseren we daartoe een serie kleinschalige, regionale bijeenkomsten, samen met gemeenten, NEPROM-leden en andere stakeholders. Tijdens die bijeenkomsten spreken we over verschillende onderwerpen uit de Investeringsstrategie en - aan de hand van de regionale en lokale opgaven - over de mogelijkheden tot intensivering van de publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/publicaties/CoverThuisindeToekomst.jpg, Cover Thuis in de Toekomst

Tags