Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/maarten-van-poelgeest.jpg
Nieuws
2 mei 2013
DVDP-update: het RVOB Café
De markt vraagt een andere manier van denken én doen. Discussieer mee met Maarten van Poelgeest (gemeente Amsterdam), Ronald Huikeshoven (AM) en Carolien Schippers (RVOB) tijdens het RVOB Café.

Van aanbodgericht naar vraaggericht, van ontwikkelen naar matchmaking, van grootschalige ontwikkelingen naar de menselijke maat én van eindbeeld naar startpunt. Deze en andere trends vragen van ons als (vastgoed)professionals, dat wij op een andere manier gaan denken én doen.

RVOB Café: transformatie van vastgoedorganisaties is één van de vele prikkelende parallelsessies die op 23 mei worden gehouden tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. We gaan we in gesprek over de manier waarop transformaties in de 'buitenwereld' doorwerken in de 'binnenwereld'. We zoeken daarbij antwoord op vragen als: hoe organiseren we dat we écht vraaggericht gaan werken? Welke andere business modellen komen in beeld? Wat vragen de veranderende marktomstandigheden van medewerkers en leidinggevenden. En vooral ook: hoe brengen we de broodnodige innovatie tot stand?

We kijken hierbij zowel naar overheden als marktpartijen en we delen zoveel mogelijk praktijkervaringen. Aan het woord komen o.a. Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam en Ronald Huikeshoven, regiodirecteur AM. Carolien Schippers zal ingaan op de oprichting van het Rijksvastgoedbedrijf; de nieuwe vastgoedorganisatie van het Rijk waar RVOB samen met andere Rijksvastgoeddiensten in op zal gaan.

Kijk voor meer informatie over de Dag van de Projectontwikkeling op www.dagvandeprojectontwikkeling.nl. Een overzicht van de parallelsessies vind je hier.

Tags