Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/aftrap-de-nieuwe-opgave.jpg
Nieuws
22 oktober 2015
Dynamische aftrap “De Nieuwe Opgave”
Onder de vlag van De Nieuwe Opgave werkt de NEPROM de komende maanden met leden en anderen aan een toekomstvisie op wonen, werken, winkelen en ontspannen.

Onder de vlag van De Nieuwe Opgave werkt de NEPROM de komende maanden met leden en anderen aan een toekomstvisie op wonen, werken, winkelen en ontspannen. De NEPROM-ledenbijeenkomst van 14 oktober vormde de start van dit traject.

Na een toelichting van NEPROM-voorzitter Wienke Bodewes, kwamen twee sprekers 'van buiten' aan het woord. Taco van Hoek (EIB) nam de aanwezigen mee in verschillende scenario’s wat betreft de economische en demografische ontwikkeling. In het midden-scenario komen er tot 2040 nog 1 miljoen huishoudens bij. Van Hoek bestrijdt het beeld dat er nog planvoorraad genoeg is. Consumenten worden zo de dupe van schaarste. Voor winkels en kantoren ligt de zaak anders. Dat is vooral een vervangingsmarkt. De groei in de utiliteitsbouw zit in bedrijfsgebouwen en zorgvastgoed.

Na de kwantitatieve toelichting op de opgave volgde Gerard Tertoolen (foto, De Verkeerspsycholoog GTi) met een verhaal over de rol van gedrag en emotie bij mobiliteit. Hij gelooft niet dat de positie van de auto sterk zal afnemen. Voor jongeren is het delen van informatie heel belangrijk, maar om daaruit af te leiden dat ze ook massaal auto’s gaan delen gaat te ver. Het delen op sociale media draait namelijk vooral om de status, “kijk mij eens”. Ook andere groepen zullen gewoon de auto blijven gebruiken, alleen in binnensteden verwacht Gerard Tertoolen een daling van het autobezit.

Een levendig Lagerhuisdebat, voorgezeten door Heleen Aarts, maakte de middag compleet. De stelling van Gerard Tertoolen dat ontwikkelaars de klant niet goed genoeg kennen, werd fel bestreden. Via co-creatie worden klanten al vroeg bij het proces betrokken en door de enorme vlucht die ICT neemt, weten ontwikkelaars heel veel van hun klanten. Het andere kamp bracht daar tegenin dat dit nog altijd een rationele manier is om naar de consument te kijken en dat we het framen en echt verleiden van de klant nog niet goed in de vingers hebben.

Lees de uitgebreide verslagen:
Nederland is nog niet af (presentatie Taco van Hoek)
Mobiliteit is niet rationeel (presentatie Gerard Tertoolen)
Levendig Lagerhuisdebat

Zie ook het videoverslag van deze bijeenkomst.