Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
27 september 2016
Een nieuw Bouwbesluit?
Hoe komt het bouwbesluit er onder de nieuwe omgevingswet uit te zien? Dat valt na te lezen in het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving, dat tot medio september ter inspraak lag.
Hoe komt het bouwbesluit er onder de nieuwe omgevingswet uit te zien? Dat valt na te lezen in het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving, dat tot medio september ter inspraak lag.

Voor projectontwikkelaars is het belangrijk dat gemeenten en marktpartijen volgens het concept meer ruimte krijgen. Gemeenten als het gaat om de zogenoemde aansluitplicht (energienet, warmtenet en riolering), duurzaamheidseisen en maatwerkvoorschriften op lokaal niveau (art. 4.5 en 4.6). Voorts is de doelstelling toegevoegd dat een gebouw geen gevaar op mag leveren bij hulpverlening bij brand. Voor marktpartijen is verder relevant dat de bruikbaarheidsvoorschriften geschrapt worden.
 
Hoewel de NEPROM vertrouwen heeft in de toepassing door gemeenten en marktpartijen, wijst zij toch op een aantal nadelen die mogelijk aan decentralisatie en deregulering verbonden zouden kunnen zijn.

Lees de reactie van de NEPROM in het kader van de consultatie.  
https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/bouwtoezicht.jpg

Tags